Søk i matvaretabellen:

Yoghurt, jordbær

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Yoghurt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
81g 111a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
370kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
88kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
3,0g 111a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
2,0g 111a
C12:0
(fatty acids)
0,10g 111a
C14:0
(fatty acids)
0,30g 111a
C16:0
(fatty acids)
0,82g 111a
C18:0
(fatty acids)
0,32g 111a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,10g 111a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,90g 111a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,045g 111a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,61g 111a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,10g 111a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,055g 108b
C18:3n-3
(fatty acids)
0,014g 111a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0021g 111a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0028g 111a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0016g 111a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0021g 111a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 111a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,019g 111a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,050g 111a
Kolesterol
(cholesterol)
8,0mg 111a
Karbohydrat
(carbohydrate)
12g 80
Stivelse
(starch, total)
0,20g 111a
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
11g 111a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
6,4g 111a
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
3,7g 111a
Salt
(salt)
0,13g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
34RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
34µg 111a
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 108a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,10alfa-TE 111a
Tiamin
(thiamin)
0,10mg 111a
Riboflavin
(riboflavin)
0,15mg 111a
Niacin
(niacin, preformed)
0,10mg 111a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 111a
Folat
(folate, total)
3,0µg 111a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,40µg 111a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
140mg 111a
Jern
(iron, total)
0,10mg 111a
Natrium
(sodium)
50mg 111a
Kalium
(potassium)
200mg 111a
Magnesium
(magnesium)
14mg 111a
Sink
(zinc)
0,50mg 111a
Selen
(selenium)
2,0µg 111a
Kopper
(copper)
0,0mg 111a
Fosfor
(phosphorus)
100mg 111a
Jod
(iodine)
13µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0101
Cultured milk product (US CFR)
A0783
Fermented milk product (EUROFIR)
B1201
Cow
C0235
Milk
E0110
Semiliquid with solid pieces
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0107
Lactic acid-other agent fermented
H0136
Sugar or sugar syrup added
H0147
Fruit added
J0131
Preserved by chilling
J0151
Ingredient preserved by heat treatment
K0003
No packing medium used
M0187
Plastic container, rigid or semirigid, plastic lid
N0022
Polystyrene
N0033
Polyester
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
108a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi.
108b
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi.
111a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: