Søk i matvaretabellen:

Lettmelk, kakao, vitamin D, skolemelk

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Melk og melkebasert drikke

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
88g 111a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
190kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
44kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,80g 111a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,50g 111a
C12:0
(fatty acids)
0,030g 111a
C14:0
(fatty acids)
0,080g 111a
C16:0
(fatty acids)
0,22g 111a
C18:0
(fatty acids)
0,080g 111a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,020g 111a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,20g 111a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0084g 111a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,16g 111a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,0g 111a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,010g 111a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0026g 111a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 111a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 111a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 111a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0040g 111a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,012g 111a
Kolesterol
(cholesterol)
2,0mg 111a
Karbohydrat
(carbohydrate)
4,9g 80
Stivelse
(starch, total)
0,11g 111a
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
4,7g 111a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 111a
Kostfiber
(fibre, total dietary)
2,0g 111a
Protein
(protein, total)
3,4g 111a
Salt
(salt)
0,10g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
7,3RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
6,8µg 111a
Beta-karoten
(beta-carotene)
6,0µg 108a
Vitamin D
(vitamin D)
0,40µg 111a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 111a
Tiamin
(thiamin)
0,10mg 111a
Riboflavin
(riboflavin)
0,20mg 111a
Niacin
(niacin, preformed)
0,10mg 111a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 111a
Folat
(folate, total)
5,0µg 111a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,50µg 111a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
130mg 111a
Jern
(iron, total)
0,40mg 111a
Natrium
(sodium)
40mg 111a
Kalium
(potassium)
200mg 111a
Magnesium
(magnesium)
16mg 111a
Sink
(zinc)
0,50mg 111a
Selen
(selenium)
2,2µg 111a
Kopper
(copper)
0,0mg 111a
Fosfor
(phosphorus)
92mg 111a
Jod
(iodine)
15µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0148
Milk or milk product (US CFR)
A0780
Liquid milk (EUROFIR)
B1201
Cow
C0235
Milk
E0123
Liquid, low viscosity, with no visible particles
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0136
Sugar or sugar syrup added
H0203
Lactose converted
H0214
Vitamin d added
H0231
Chocolate or cocoa added
H0306
Homogenized or emulsified
H0325
Fat partially removed, less than 50% remaining
H0487
Carrageenan added (EC/CODEX)
J0123
Sterilized by heat
J0131
Preserved by chilling
K0003
No packing medium used
M0146
Paperboard container with plastic liner
M0213
Box
M0237
Plastic screw cap or lid
M0342
Paperboard container, surface treated both sides
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
P0184
Fortified claim or use
R0316
Norway
Z0112
Food industry prepared
Z0181
Fat content < 1%

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
108a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi.
111a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: