Søk i matvaretabellen:

Sjokolademelk, av pulver og lettmelk

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Melk og melkebasert drikke

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
84g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
300kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
70kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
1,6g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,96g 135
C12:0
(fatty acids)
0,039g 109c
C14:0
(fatty acids)
0,12g 109c
C16:0
(fatty acids)
0,31g 109c
C18:0
(fatty acids)
0,12g 109c
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 30
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,48g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,013g 109c
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,23g 109c
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,040g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
0,019g 109c
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0047g 109c
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 109c
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 109c
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 109c
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 109c
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 109c
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 109c
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 109c
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,015g 109c
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,048g 109c
Kolesterol
(cholesterol)
6,0mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
10g 80
Stivelse
(starch, total)
0,20g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
10g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
5,6g 135
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,50g 135
Protein
(protein, total)
3,4g 135
Salt
(salt)
0,13g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
15RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
14µg 87a
Beta-karoten
(beta-carotene)
8,0µg 87a
Vitamin D
(vitamin D)
0,020µg 87a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,030alfa-TE 87a
Tiamin
(thiamin)
0,050mg 87a
Riboflavin
(riboflavin)
0,15mg 87a
Niacin
(niacin, preformed)
0,10mg 87a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,040mg 87a
Folat
(folate, total)
5,0µg 87a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,40µg 87a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
1,0mg 87a
Kalsium
(calcium)
95mg 135
Jern
(iron, total)
0,20mg 135
Natrium
(sodium)
53mg 135
Kalium
(potassium)
190mg 135
Magnesium
(magnesium)
16mg 135
Sink
(zinc)
0,50mg 135
Selen
(selenium)
1,0µg 135
Kopper
(copper)
0,070mg 135
Fosfor
(phosphorus)
110mg 135
Jod
(iodine)
14µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0272
Cacao or chocolate product (US CFR)
A0845
Coffee, tea, cocoa (EUROFIR)
B1201
Cow
C0235
Milk
E0123
Liquid, low viscosity, with no visible particles
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0231
Chocolate or cocoa added
H0259
Rehydrated
H0749
White sugar added
J0151
Ingredient preserved by heat treatment
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
87a
Beregnet ut fra estimert vitamintap (betakaroten, retinol, vitamin D, tokoferol, tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, folat, vitamin B12, vitamin C) ved varmebehandling. http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/om_matvaregruppene_i_matvaretabellen
109c
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: