Søk i matvaretabellen:

Wienerpølse, med mindre fett

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Lam, storfe, svin, tilberedt » Pølser

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
71g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
670kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
160kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
11g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
4,6g 135
C12:0
(fatty acids)
0,0g 213
C14:0
(fatty acids)
0,21g 213
C16:0
(fatty acids)
2,4g 213
C18:0
(fatty acids)
1,3g 213
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
5,0g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,31g 213
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,4g 213
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,79g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
1,2g 213
C18:3n-3
(fatty acids)
0,12g 213
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 213
C20:3n-6
(fatty acids)
0,013g 213
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 213
C20:4n-6
(fatty acids)
0,050g 213
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 213
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,021g 213
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0064g 213
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,14g 73s
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,3g 74s
Kolesterol
(cholesterol)
34mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
5,8g 80
Stivelse
(starch, total)
4,0g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,10g 135
Protein
(protein, total)
10g 135
Salt
(salt)
1,7g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
3,3RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
3,0µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
3,0µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,16alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,12mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,13mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
2,5mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,010mg 135
Folat
(folate, total)
3,0µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,10µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
71mg 135
Jern
(iron, total)
0,90mg 135
Natrium
(sodium)
690mg 135
Kalium
(potassium)
58mg 135
Magnesium
(magnesium)
14mg 135
Sink
(zinc)
1,8mg 135
Selen
(selenium)
2,0µg 135
Kopper
(copper)
0,010mg 135
Fosfor
(phosphorus)
37mg 135
Jod
(iodine)
4,4µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0221
Sausage or luncheon meat (US CFR)
A0798
Sausage or similar meat product (EUROFIR)
B1161
Cattle
C0269
Skeletal meat part, without bone and skin, with separable fat
E0105
Whole, shape achieved by forming, thickness 1.5-7 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0146
Starch added
H0191
Meat added
H0324
Fat partially removed, 50% or more remaining
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
P0040
Reduced fat food
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73s
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 213: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2004-2005. Kjøttprodukter. Intern rapport.
74s
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 213: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2004-2005. Kjøttprodukter. Intern rapport.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
213
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2004-2005. Kjøttprodukter. Intern rapport.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: