Søk i matvaretabellen:

Syrnet melk, økologisk, Kefir

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Melk og melkebasert drikke

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
88g 108a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
250kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
59kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
3,5g 111b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
2,3g 111b
C12:0
(fatty acids)
0,12g 109c
C14:0
(fatty acids)
0,35g 109c
C16:0
(fatty acids)
0,93g 109c
C18:0
(fatty acids)
0,37g 109c
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,081g 111b
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,79g 111b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,046g 109c
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,71g 109c
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,084g 111b
C18:2n-6
(fatty acids)
0,056g 109c
C18:3n-3
(fatty acids)
0,014g 109c
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 109c
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0021g 109c
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 109c
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0029g 109c
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0016g 109c
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0022g 109c
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 109c
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,020g 109c
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,066g 109c
Kolesterol
(cholesterol)
9,0mg 108a
Karbohydrat
(carbohydrate)
3,7g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
3,7g 111b
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 108a
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
3,3g 111b
Salt
(salt)
0,093g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
34RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
32µg 108a
Beta-karoten
(beta-carotene)
22µg 108a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 108a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,10alfa-TE 108a
Tiamin
(thiamin)
0,0mg 60a
Riboflavin
(riboflavin)
0,10mg 111b
Niacin
(niacin, preformed)
0,10mg 108a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,040mg 108a
Folat
(folate, total)
16µg 111b
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 60a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
120mg 111b
Jern
(iron, total)
0,10mg 108a
Natrium
(sodium)
37mg 111b
Kalium
(potassium)
170mg 111b
Magnesium
(magnesium)
12mg 111b
Sink
(zinc)
0,41mg 111b
Selen
(selenium)
1,7µg 111b
Kopper
(copper)
0,0mg 108a
Fosfor
(phosphorus)
99mg 111b
Jod
(iodine)
15µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0101
Cultured milk product (US CFR)
A0783
Fermented milk product (EUROFIR)
B1201
Cow
C0235
Milk
E0139
Liquid, high viscosity, with no visible particles
F0018
Partially heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0107
Lactic acid-other agent fermented
H0306
Homogenized or emulsified
J0131
Preserved by chilling
J0135
Pasteurized by heat
K0003
No packing medium used
M0146
Paperboard container with plastic liner
M0213
Box
M0343
Paperboard container, surface treated inside
N0017
Polyethylene
P0024
Human consumer, no age specification
R0316
Norway
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
108a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi.
109c
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi
111b
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, analysert verdi
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: