Søk i matvaretabellen:

Reinsdyrkaker, hermetisk

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Diverse kjøttprodukter » Diverse kjøtt, farse, innmat, tilberedt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
69g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
630kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
150kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
8,4g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
3,3g 135
C12:0
(fatty acids)
0,0g 213
C14:0
(fatty acids)
0,22g 213
C16:0
(fatty acids)
2,3g 213
C18:0
(fatty acids)
1,1g 213
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,010g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,0g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,30g 213
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,2g 213
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,60g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
0,28g 213
C18:3n-3
(fatty acids)
0,039g 213
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 213
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 213
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 213
C20:4n-6
(fatty acids)
0,018g 213
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 213
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0098g 213
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 213
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,052g 73s
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,30g 74s
Kolesterol
(cholesterol)
36mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
5,1g 80
Stivelse
(starch, total)
3,7g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
1,2g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,10g 135
Protein
(protein, total)
14g 135
Salt
(salt)
2,9g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
6,3RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
6,0µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
4,0µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,12µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,41alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,12mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,28mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
3,3mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,15mg 135
Folat
(folate, total)
4,0µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
2,1µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
4,0mg 135
Kalsium
(calcium)
33mg 135
Jern
(iron, total)
3,0mg 135
Natrium
(sodium)
1100mg 135
Kalium
(potassium)
190mg 135
Magnesium
(magnesium)
20mg 135
Sink
(zinc)
3,0mg 135
Selen
(selenium)
9,0µg 135
Kopper
(copper)
0,15mg 135
Fosfor
(phosphorus)
100mg 135
Jod
(iodine)
6,4µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0799
Meat dish (EUROFIR)
B1161
Cattle
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0147
Whole, shape achieved by forming
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0151
Spice or herb added
H0184
Milk added
H0191
Meat added
J0123
Sterilized by heat
K0036
Packed in gravy or sauce, meat
M0151
Metal container
M0213
Box
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared
Z0220
Not drained

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73s
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 213: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2004-2005. Kjøttprodukter. Intern rapport.
74s
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 213: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2004-2005. Kjøttprodukter. Intern rapport.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
213
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2004-2005. Kjøttprodukter. Intern rapport.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: