Søk i matvaretabellen:

Kokosvann

Alle matvarer » Drikke » Juice, saft, brus o.l.

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
95g 400f
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
77kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
18kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,0g 400f
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,0g 400f
C12:0
(fatty acids)
0,0g 20
C14:0
(fatty acids)
0,0g 20
C16:0
(fatty acids)
0,0g 20
C18:0
(fatty acids)
0,0g 20
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 20
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 400f
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 20
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 20
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,0g 400f
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 20
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 20
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 20
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0g 20
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,0g 20
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 400f
Karbohydrat
(carbohydrate)
4,5g 400f
Stivelse
(starch, total)
0,0g 10
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
4,0g 400f
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 10
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 400f
Protein
(protein, total)
0,0g 400f
Salt
(salt)
0,081g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 20
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 400f
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 400f
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 400f
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 400f
Tiamin
(thiamin)
0,0mg 400f
Riboflavin
(riboflavin)
0,0mg 400f
Niacin
(niacin, preformed)
0,0mg 400f
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 400f
Folat
(folate, total)
0,80µg 400f
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
25mg 400f
Kalsium
(calcium)
10mg 400f
Jern
(iron, total)
0,020mg 400f
Natrium
(sodium)
32mg 400f
Kalium
(potassium)
140mg 400f
Magnesium
(magnesium)
7,8mg 400f
Sink
(zinc)
0,040mg 400f
Selen
(selenium)
0,0µg 400f
Kopper
(copper)
0,010mg 607
Fosfor
(phosphorus)
6,1mg 400f
Jod
(iodine)
0,0µg 10

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0112
Nonalcoholic beverage (US CFR)
A0842
Non alcoholic beverage (EUROFIR)
B1536
Coconut palm
C0174
Part of plant
E0123
Liquid, low viscosity, with no visible particles
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0136
Sugar or sugar syrup added
H0148
Water added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
400f
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2016.02.17. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
607
Öhrvik, V., Engman, J., Grönholm, R., Staffas, A., Sandler, HS,. von Malmborg, A. Drycker - analys av näringsämnen. [Rapport 20-2015]. Livsmedelsverket, Uppsala, 2015. Nettversjon, http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2015/drycker---analys-av-naringsamnen---rapport-20_2015.pdf

Søk i matvaretabellen: