Søk i matvaretabellen:

Chilinøtter

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Snacks

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
3,0g 221b
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
2200kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
520kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
32g 221b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
5,1g 221b
C12:0
(fatty acids)
0,0057g 221b
C14:0
(fatty acids)
0,033g 221b
C16:0
(fatty acids)
2,9g 221b
C18:0
(fatty acids)
0,70g 221b
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 221b
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
21g 221b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,045g 221b
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
20g 221b
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
5,2g 221b
C18:2n-6
(fatty acids)
4,8g 221b
C18:3n-3
(fatty acids)
0,34g 221b
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 221b
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 221b
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 221b
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 221b
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 221b
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 221b
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 221b
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,34g 221b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
4,8g 221b
Kolesterol
(cholesterol)
1,1mg 221b
Karbohydrat
(carbohydrate)
37g 80
Stivelse
(starch, total)
31g 221b
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
6,5g 221b
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 10
Kostfiber
(fibre, total dietary)
7,4g 221b
Protein
(protein, total)
16g 221b
Salt
(salt)
2,7g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
12RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 221b
Beta-karoten
(beta-carotene)
150µg 221b
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 221b
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
3,4alfa-TE 221b
Tiamin
(thiamin)
0,50mg 221b
Riboflavin
(riboflavin)
0,090mg 221b
Niacin
(niacin, preformed)
8,6mg 221b
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,79mg 221b
Folat
(folate, total)
59µg 221b
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 221b
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
1,3mg 221b
Kalsium
(calcium)
56mg 221b
Jern
(iron, total)
1,7mg 221b
Natrium
(sodium)
1100mg 221b
Kalium
(potassium)
400mg 221b
Magnesium
(magnesium)
110mg 221b
Sink
(zinc)
1,6mg 221b
Selen
(selenium)
19µg 221b
Kopper
(copper)
0,52mg 221b
Fosfor
(phosphorus)
240mg 221b
Jod
(iodine)
2,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0260
Nut or nut product (US CFR)
A0823
Nut, seed or kernel (EUROFIR)
B1337
Peanut
C0155
Seed
E0151
Solid
F0014
Fully heat-treated
G0005
Baked or roasted
H0136
Sugar or sugar syrup added
H0146
Starch added
H0263
Vegetable fat or oil added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
221b
Beregnet gjennomsnitt fra referanse 221a: Mattilsynet. Analyseprosjekt 2014-2015. Chips og salte nøtter. Publisert rapport (2015); "Næringsstoff- og tungmetallanalyser av chips og salte nøtter". http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/bakevarer_sjokolade_snacks/rapport_naeringsstoff_og_tungmetallanalyser_i_chips_og_salte_notter_2015.20791/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoff-%20og%20tungmetallanalyser%20i%20chips%20og%20salte%20n%C3%B8tter%202015
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: