Søk i matvaretabellen:

Kjøttboller, hermetisk

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Diverse kjøttprodukter » Diverse kjøtt, farse, innmat, tilberedt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
73g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
580kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
140kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
8,2g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
3,4g 135
C12:0
(fatty acids)
0,0g 213
C14:0
(fatty acids)
0,23g 213
C16:0
(fatty acids)
1,9g 213
C18:0
(fatty acids)
1,3g 213
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,020g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,8g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,34g 213
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,9g 213
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,39g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
0,10g 213
C18:3n-3
(fatty acids)
0,036g 213
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 213
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0019g 213
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 213
C20:4n-6
(fatty acids)
0,021g 213
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 213
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,014g 213
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 213
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,059g 73s
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,13g 74s
Kolesterol
(cholesterol)
30mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
5,8g 80
Stivelse
(starch, total)
3,5g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,10g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,20g 135
Protein
(protein, total)
10g 135
Salt
(salt)
1,7g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
7,5RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
7,0µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
6,0µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,010µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,22alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,060mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,15mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
2,5mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,020mg 135
Folat
(folate, total)
4,0µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,20µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
81mg 135
Jern
(iron, total)
1,2mg 135
Natrium
(sodium)
700mg 135
Kalium
(potassium)
80mg 135
Magnesium
(magnesium)
16mg 135
Sink
(zinc)
2,2mg 135
Selen
(selenium)
1,0µg 135
Kopper
(copper)
0,020mg 135
Fosfor
(phosphorus)
49mg 135
Jod
(iodine)
5,5µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0799
Meat dish (EUROFIR)
B1105
Cattle and swine
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0105
Whole, shape achieved by forming, thickness 1.5-7 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0014
Boiled
H0146
Starch added
H0151
Spice or herb added
H0184
Milk added
J0123
Sterilized by heat
K0017
Packed in water
K0042
Packed in broth
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0219
Drained

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73s
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 213: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2004-2005. Kjøttprodukter. Intern rapport.
74s
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 213: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2004-2005. Kjøttprodukter. Intern rapport.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
213
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2004-2005. Kjøttprodukter. Intern rapport.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: