Søk i matvaretabellen:

Tortillachips, nachochips, Maarud Tortilla Cheese

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Snacks

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
2,0g 221a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
2100kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
490kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
27g 221a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
2,5g 221a
C12:0
(fatty acids)
0,11g 221a
C14:0
(fatty acids)
0,062g 221a
C16:0
(fatty acids)
1,1g 221a
C18:0
(fatty acids)
0,73g 221a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 221a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
18g 221a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,036g 221a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
18g 221a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
3,0g 221a
C18:2n-6
(fatty acids)
2,8g 221a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,12g 221a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 221a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 221a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 221a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 221a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 221a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 221a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 221a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,18g 221a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
2,8g 221a
Kolesterol
(cholesterol)
6,0mg 221a
Karbohydrat
(carbohydrate)
51g 80
Stivelse
(starch, total)
49g 221a
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
2,5g 221a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
5,7g 221a
Protein
(protein, total)
7,7g 221a
Salt
(salt)
2,0g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
20RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 50
Beta-karoten
(beta-carotene)
240µg 221a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
9,1alfa-TE 221a
Tiamin
(thiamin)
0,29mg 221a
Riboflavin
(riboflavin)
0,11mg 221a
Niacin
(niacin, preformed)
0,71mg 221a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,27mg 221a
Folat
(folate, total)
23µg 221a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
2,2mg 221a
Kalsium
(calcium)
120mg 221a
Jern
(iron, total)
1,1mg 221a
Natrium
(sodium)
810mg 221a
Kalium
(potassium)
250mg 221a
Magnesium
(magnesium)
76mg 221a
Sink
(zinc)
1,3mg 221a
Selen
(selenium)
2,4µg 221a
Kopper
(copper)
0,13mg 221a
Fosfor
(phosphorus)
200mg 221a
Jod
(iodine)
5,3µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0228
Snack food (US CFR)
A0868
Savoury snack (EUROFIR)
B1379
Field corn
C0134
Seed, skin removed
E0153
Whole, shape achieved by forming, thickness <0.3 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0263
Vegetable fat or oil added
H0366
Flattened
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
221a
Mattilsynet. Analyseprosjekt 2014-2015. Chips og salte nøtter. Publisert rapport (2015); "Næringsstoff- og tungmetallanalyser av chips og salte nøtter". http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/bakevarer_sjokolade_snacks/rapport_naeringsstoff_og_tungmetallanalyser_i_chips_og_salte_notter_2015.20791/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoff-%20og%20tungmetallanalyser%20i%20chips%20og%20salte%20n%C3%B8tter%202015
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: