Søk i matvaretabellen:

Potetchips, Kims

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Snacks

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
2,0g 221a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
2100kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
510kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
31g 221a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
2,6g 221a
C12:0
(fatty acids)
0,0090g 221a
C14:0
(fatty acids)
0,018g 221a
C16:0
(fatty acids)
1,2g 221a
C18:0
(fatty acids)
0,90g 221a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 221a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
25g 221a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,037g 221a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
25g 221a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
2,3g 221a
C18:2n-6
(fatty acids)
2,2g 221a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,047g 221a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 221a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 221a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 221a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 221a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 221a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 221a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 221a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,085g 221a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
2,2g 221a
Kolesterol
(cholesterol)
1,3mg 221a
Karbohydrat
(carbohydrate)
50g 80
Stivelse
(starch, total)
49g 221a
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,55g 221a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
5,2g 221a
Protein
(protein, total)
5,5g 221a
Salt
(salt)
1,0g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 50
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 60a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
8,1alfa-TE 221a
Tiamin
(thiamin)
0,16mg 221a
Riboflavin
(riboflavin)
0,070mg 221a
Niacin
(niacin, preformed)
4,2mg 221a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,71mg 221a
Folat
(folate, total)
35µg 221a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
21mg 221a
Kalsium
(calcium)
10mg 221a
Jern
(iron, total)
1,3mg 221a
Natrium
(sodium)
410mg 221a
Kalium
(potassium)
1300mg 221a
Magnesium
(magnesium)
78mg 221a
Sink
(zinc)
0,80mg 221a
Selen
(selenium)
0,0µg 60a
Kopper
(copper)
0,27mg 221a
Fosfor
(phosphorus)
150mg 221a
Jod
(iodine)
2,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0228
Snack food (US CFR)
A0868
Savoury snack (EUROFIR)
B1218
Potato
C0240
Root, tuber or bulb, without peel
E0100
Divided into pieces, thickness <0.3 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0029
Deep-fried
H0138
Water removed
H0221
Fat or oil added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
221a
Mattilsynet. Analyseprosjekt 2014-2015. Chips og salte nøtter. Publisert rapport (2015); "Næringsstoff- og tungmetallanalyser av chips og salte nøtter". http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/bakevarer_sjokolade_snacks/rapport_naeringsstoff_og_tungmetallanalyser_i_chips_og_salte_notter_2015.20791/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoff-%20og%20tungmetallanalyser%20i%20chips%20og%20salte%20n%C3%B8tter%202015
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: