Søk i matvaretabellen:

Cider, søt, 4,5 vol-% alkohol

Alle matvarer » Drikke » Alkoholholdige drikkevarer

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
89g 400a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
250kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
59kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,0g 450a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,0g 50
C12:0
(fatty acids)
0,0g 20
C14:0
(fatty acids)
0,0g 20
C16:0
(fatty acids)
0,0g 20
C18:0
(fatty acids)
0,0g 20
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 50
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 20
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 20
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,0g 50
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 20
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 20
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 20
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0g 20
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,0g 20
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 50
Karbohydrat
(carbohydrate)
8,5g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 450a
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
8,5g 104a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
6,9g 104a
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 20
Protein
(protein, total)
0,0g 450b
Salt
(salt)
0,018g 83
Alkohol
(alcohol)
3,6g 104a
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 50
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 450b
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 50
Tiamin
(thiamin)
0,0mg 450b
Riboflavin
(riboflavin)
0,0mg 450b
Niacin
(niacin, preformed)
0,0mg 450a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,010mg 450a
Folat
(folate, total)
0,0µg 20
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 450b
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 450b
Kalsium
(calcium)
8,0mg 450a
Jern
(iron, total)
0,50mg 450a
Natrium
(sodium)
7,0mg 450a
Kalium
(potassium)
72mg 450a
Magnesium
(magnesium)
3,0mg 450a
Sink
(zinc)
0,0mg 450b
Selen
(selenium)
0,0µg 450b
Kopper
(copper)
0,040mg 450a
Fosfor
(phosphorus)
3,0mg 450a
Jod
(iodine)
0,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0278
Alcoholic beverage (US CFR)
A0848
Cider, perry or similar drink (EUROFIR)
B1245
Apple
C0167
Fruit
E0123
Liquid, low viscosity, with no visible particles
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0148
Water added
H0175
Carbonated
H0232
Alcohol fermented
J0104
Preserved by fermentation
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared
Z0167
Alcohol content 3.1-5%

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
104a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2011, uspesifisert grunnlag.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400a
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2008.05.05. Nettversjon, www.slv.se.
450a
Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
450b
Omregnet verdi fra referanse 450a: Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.

Søk i matvaretabellen: