Søk i matvaretabellen:

Sylte

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Lam, storfe, svin, tilberedt » Kjøttprodukter og kjøttpålegg

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
50g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1300kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
300kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
23g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
8,4g 135
C12:0
(fatty acids)
0,0g 10
C14:0
(fatty acids)
0,0g 10
C16:0
(fatty acids)
0,0g 10
C18:0
(fatty acids)
0,0g 10
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,040g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
10g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 10
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 10
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
2,7g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0g 10
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 10
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 10
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 10
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 10
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 10
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 10
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 10
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 10
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,30g 73n
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
2,9g 74n
Kolesterol
(cholesterol)
79mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,30g 80
Stivelse
(starch, total)
0,20g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 135
Protein
(protein, total)
24g 135
Salt
(salt)
2,7g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
5,1RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
5,0µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
1,0µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,19µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,44alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,48mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,22mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
6,2mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,16mg 135
Folat
(folate, total)
4,0µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,60µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
14mg 135
Jern
(iron, total)
1,6mg 135
Natrium
(sodium)
1100mg 135
Kalium
(potassium)
160mg 135
Magnesium
(magnesium)
24mg 135
Sink
(zinc)
2,7mg 135
Selen
(selenium)
7,0µg 135
Kopper
(copper)
0,020mg 135
Fosfor
(phosphorus)
110mg 135
Jod
(iodine)
1,4µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0798
Sausage or similar meat product (EUROFIR)
B1136
Swine
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0151
Solid
F0014
Fully heat-treated
G0005
Baked or roasted
G0014
Boiled
H0151
Spice or herb added
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73n
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 318: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
74n
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 318: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: