Søk i matvaretabellen:

Rødvin, uspesifisert

Alle matvarer » Drikke » Alkoholholdige drikkevarer

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
88g 130
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
290kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
70kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,0g 50
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,0g 50
C12:0
(fatty acids)
0,0g 20
C14:0
(fatty acids)
0,0g 20
C16:0
(fatty acids)
0,0g 20
C18:0
(fatty acids)
0,0g 20
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 50
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 20
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 20
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,0g 50
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 20
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 20
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 20
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0g 20
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,0g 20
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 50
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,48g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 130
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,48g 130
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,32g 130
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 130
Protein
(protein, total)
0,10g 130
Salt
(salt)
0,018g 83
Alkohol
(alcohol)
9,6g 130
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 50
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 130
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 130
Tiamin
(thiamin)
0,0mg 130
Riboflavin
(riboflavin)
0,020mg 130
Niacin
(niacin, preformed)
0,10mg 130
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,030mg 130
Folat
(folate, total)
1,0µg 130
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 130
Kalsium
(calcium)
7,0mg 130
Jern
(iron, total)
0,90mg 130
Natrium
(sodium)
7,0mg 130
Kalium
(potassium)
110mg 130
Magnesium
(magnesium)
11mg 130
Sink
(zinc)
0,10mg 130
Selen
(selenium)
0,0µg 130
Kopper
(copper)
0,060mg 130
Fosfor
(phosphorus)
13mg 130
Jod
(iodine)
0,97µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0299
Light wine, 7-14% alcohol (US CFR)
A0849
Wine, fortified wine or wine-like beverage (EUROFIR)
B1329
Grape
C0140
Fruit, peel present, core, pit or seed present
E0123
Liquid, low viscosity, with no visible particles
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0232
Alcohol fermented
J0104
Preserved by fermentation
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
130
Beregnet verdi vektet fra salgstall/markedsdata/inntaksdata, f.eks for uspesifiserte matvarer.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: