Søk i matvaretabellen:

Sterkvin, søt, portvin, 20 vol-% alkohol

Alle matvarer » Drikke » Alkoholholdige drikkevarer

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
72g 420a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
630kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
150kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,0g 450a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,0g 50
C12:0
(fatty acids)
0,0g 20
C14:0
(fatty acids)
0,0g 20
C16:0
(fatty acids)
0,0g 20
C18:0
(fatty acids)
0,0g 20
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 50
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 20
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 20
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,0g 50
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 20
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 20
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 20
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0g 20
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,0g 20
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 50
Karbohydrat
(carbohydrate)
9,6g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 450a
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
9,6g 104d
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
9,6g 104d
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 20
Protein
(protein, total)
0,10g 450a
Salt
(salt)
0,010g 83
Alkohol
(alcohol)
16g 84
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 450a
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 450b
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 450a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 450a
Tiamin
(thiamin)
0,0mg 450b
Riboflavin
(riboflavin)
0,010mg 450a
Niacin
(niacin, preformed)
0,10mg 450a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,010mg 450a
Folat
(folate, total)
0,0µg 450b
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 450b
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 450a
Kalsium
(calcium)
4,0mg 450a
Jern
(iron, total)
0,40mg 450a
Natrium
(sodium)
4,0mg 450a
Kalium
(potassium)
97mg 450a
Magnesium
(magnesium)
11mg 450a
Sink
(zinc)
0,21mg 420a
Selen
(selenium)
0,0µg 450b
Kopper
(copper)
0,10mg 450a
Fosfor
(phosphorus)
12mg 450a
Jod
(iodine)
1,5µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0224
Heavy wine, 14-24% alcohol (US CFR)
A0849
Wine, fortified wine or wine-like beverage (EUROFIR)
B1329
Grape
C0140
Fruit, peel present, core, pit or seed present
E0123
Liquid, low viscosity, with no visible particles
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0136
Sugar or sugar syrup added
H0151
Spice or herb added
H0232
Alcohol fermented
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared
Z0170
Alcohol content > 9%

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
84
Beregnet ut fra spesifikk omregningsfaktor for alkohol. http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/om_tabellverdiene_i_matvaretabellen
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
104d
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2011, gjennomsnitt fra flere produkter.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
420a
Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, versjon 7.01 (2009). Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp
450a
Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
450b
Omregnet verdi fra referanse 450a: Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.

Søk i matvaretabellen: