Søk i matvaretabellen:

Likør, 17 vol-% alkohol, fløtebasert

Alle matvarer » Drikke » Alkoholholdige drikkevarer

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
47g 420a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1300kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
300kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
13g 450b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
8,2g 450b
C12:0
(fatty acids)
0,47g 450a
C14:0
(fatty acids)
1,5g 450a
C16:0
(fatty acids)
4,1g 450a
C18:0
(fatty acids)
1,5g 450a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,40g 450b
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,0g 450b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,19g 450a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,7g 450a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,50g 450b
C18:2n-6
(fatty acids)
0,14g 450a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,051g 450a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0085g 450a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0085g 450a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0085g 450a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 450a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 450a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,059g 450a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,16g 450a
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 50
Karbohydrat
(carbohydrate)
23g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 450b
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
23g 104d
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
23g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 20
Protein
(protein, total)
3,0g 104a
Salt
(salt)
0,20g 83
Alkohol
(alcohol)
12g 84
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
180RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
170µg 450b
Beta-karoten
(beta-carotene)
83µg 450b
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 450b
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,52alfa-TE 450b
Tiamin
(thiamin)
0,0mg 20
Riboflavin
(riboflavin)
0,057mg 20
Niacin
(niacin, preformed)
0,10mg 20
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,020mg 20
Folat
(folate, total)
0,0µg 20
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,10µg 20
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 450b
Kalsium
(calcium)
16mg 450b
Jern
(iron, total)
0,091mg 450b
Natrium
(sodium)
81mg 450b
Kalium
(potassium)
17mg 450b
Magnesium
(magnesium)
1,8mg 450b
Sink
(zinc)
0,18mg 450b
Selen
(selenium)
0,0µg 20
Kopper
(copper)
0,0mg 20
Fosfor
(phosphorus)
35mg 450b
Jod
(iodine)
0,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0240
Liqueur (US CFR)
A0850
Liqueur or spirits (EUROFIR)
B1347
Plant used as food source
C0174
Part of plant
E0123
Liquid, low viscosity, with no visible particles
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0100
Flavoring or spice extract or concentrate added
H0158
Sucrose added
H0232
Alcohol fermented
H0270
Distilled
H0296
Cream added
J0104
Preserved by fermentation
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared
Z0170
Alcohol content > 9%

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
84
Beregnet ut fra spesifikk omregningsfaktor for alkohol. http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/om_tabellverdiene_i_matvaretabellen
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
104a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2011, uspesifisert grunnlag.
104d
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2011, gjennomsnitt fra flere produkter.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
420a
Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, versjon 7.01 (2009). Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp
450a
Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
450b
Omregnet verdi fra referanse 450a: Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.

Søk i matvaretabellen: