Søk i matvaretabellen:

Likør, søt, 21 vol-% alkohol

Alle matvarer » Drikke » Alkoholholdige drikkevarer

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
55g 20
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
940kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
220kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,0g 400a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,0g 400a
C12:0
(fatty acids)
0,0g 20
C14:0
(fatty acids)
0,0g 20
C16:0
(fatty acids)
0,0g 20
C18:0
(fatty acids)
0,0g 20
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 400a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 20
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 20
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,0g 400a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 20
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 20
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 20
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0g 20
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,0g 20
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 50
Karbohydrat
(carbohydrate)
30g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
30g 104d
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
30g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 400a
Protein
(protein, total)
0,0g 400a
Salt
(salt)
0,027g 83
Alkohol
(alcohol)
15g 84
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 50
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 450b
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 450b
Tiamin
(thiamin)
0,0mg 450b
Riboflavin
(riboflavin)
0,0mg 450b
Niacin
(niacin, preformed)
0,0mg 450b
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 450b
Folat
(folate, total)
0,0µg 450b
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 450b
Kalsium
(calcium)
4,5mg 450b
Jern
(iron, total)
0,091mg 450b
Natrium
(sodium)
11mg 450b
Kalium
(potassium)
31mg 450b
Magnesium
(magnesium)
1,8mg 450b
Sink
(zinc)
0,0mg 450b
Selen
(selenium)
0,0µg 400a
Kopper
(copper)
0,018mg 450b
Fosfor
(phosphorus)
6,4mg 450b
Jod
(iodine)
0,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0240
Liqueur (US CFR)
A0850
Liqueur or spirits (EUROFIR)
B1347
Plant used as food source
C0174
Part of plant
E0123
Liquid, low viscosity, with no visible particles
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0100
Flavoring or spice extract or concentrate added
H0158
Sucrose added
H0232
Alcohol fermented
H0270
Distilled
J0104
Preserved by fermentation
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared
Z0170
Alcohol content > 9%

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
84
Beregnet ut fra spesifikk omregningsfaktor for alkohol. http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/om_tabellverdiene_i_matvaretabellen
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
104d
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2011, gjennomsnitt fra flere produkter.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400a
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2008.05.05. Nettversjon, www.slv.se.
450b
Omregnet verdi fra referanse 450a: Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.

Søk i matvaretabellen: