Søk i matvaretabellen:

Stabburpølse

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Lam, storfe, svin, tilberedt » Kjøttprodukter og kjøttpålegg

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
27g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
2000kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
480kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
42g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
15g 135
C12:0
(fatty acids)
0,0g 214
C14:0
(fatty acids)
0,68g 214
C16:0
(fatty acids)
8,9g 214
C18:0
(fatty acids)
4,7g 214
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,090g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
18g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
1,2g 214
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
15g 214
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
5,8g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
4,3g 214
C18:3n-3
(fatty acids)
0,62g 214
C20:3n-3
(fatty acids)
0,061g 214
C20:3n-6
(fatty acids)
0,040g 214
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 214
C20:4n-6
(fatty acids)
0,11g 214
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 214
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,059g 214
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 214
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,75g 73r
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
4,6g 74r
Kolesterol
(cholesterol)
85mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
3,6g 80
Stivelse
(starch, total)
0,20g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
2,9g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
2,9g 135
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 135
Protein
(protein, total)
21g 135
Salt
(salt)
4,7g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
26RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
24µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
22µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,28µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,84alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,080mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,18mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
3,2mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,26mg 135
Folat
(folate, total)
6,0µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
1,8µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
13mg 135
Jern
(iron, total)
4,9mg 135
Natrium
(sodium)
1900mg 135
Kalium
(potassium)
180mg 135
Magnesium
(magnesium)
23mg 135
Sink
(zinc)
1,7mg 135
Selen
(selenium)
14µg 135
Kopper
(copper)
0,090mg 135
Fosfor
(phosphorus)
130mg 135
Jod
(iodine)
2,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0279
Cured meat (US CFR)
A0798
Sausage or similar meat product (EUROFIR)
B1229
Horse
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0151
Solid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0138
Water removed
H0151
Spice or herb added
H0173
Salted
H0191
Meat added
H0262
Animal fat or oil added
J0100
Preserved by adding chemicals
J0116
Dehydrated or dried
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73r
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 214: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2007. Kjøttpålegg. Intern rapport.
74r
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 214: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2007. Kjøttpålegg. Intern rapport.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
214
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2007. Kjøttpålegg. Intern rapport.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: