Søk i matvaretabellen:

Pils, 4,7 vol-% alkohol

Alle matvarer » Drikke » Alkoholholdige drikkevarer

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
91g 313
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
170kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
41kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,0g 104d
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,0g 50
C12:0
(fatty acids)
0,0g 20
C14:0
(fatty acids)
0,0g 20
C16:0
(fatty acids)
0,0g 20
C18:0
(fatty acids)
0,0g 20
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 50
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 20
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 20
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,0g 50
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 20
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 20
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 20
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0g 20
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,0g 20
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 50
Karbohydrat
(carbohydrate)
3,2g 80
Stivelse
(starch, total)
2,8g 313
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,40g 313
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 104a
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 20
Protein
(protein, total)
0,40g 104d
Salt
(salt)
0,015g 83
Alkohol
(alcohol)
3,8g 84
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 50
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 420a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 420a
Tiamin
(thiamin)
0,0mg 420a
Riboflavin
(riboflavin)
0,030mg 420a
Niacin
(niacin, preformed)
0,30mg 420a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,040mg 420a
Folat
(folate, total)
3,0µg 420a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 420a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 420a
Kalsium
(calcium)
7,0mg 420a
Jern
(iron, total)
0,030mg 420a
Natrium
(sodium)
6,0mg 420a
Kalium
(potassium)
30mg 420a
Magnesium
(magnesium)
8,0mg 420a
Sink
(zinc)
0,010mg 420a
Selen
(selenium)
0,10µg 420a
Kopper
(copper)
0,010mg 420a
Fosfor
(phosphorus)
9,0mg 420a
Jod
(iodine)
0,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0195
Malt beverage (US CFR)
A0847
Beer or other malt beverage (EUROFIR)
B1230
Barley
C0102
Germinated or sprouted seed
E0123
Liquid, low viscosity, with no visible particles
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0151
Spice or herb added
H0232
Alcohol fermented
H0246
Carbonated by fermentation
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0194
Can, bottle or jar
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
84
Beregnet ut fra spesifikk omregningsfaktor for alkohol. http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/om_tabellverdiene_i_matvaretabellen
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
104a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2011, uspesifisert grunnlag.
104d
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2011, gjennomsnitt fra flere produkter.
313
Bryggeriindustriens forskningslaboratorium. Analysedata. Internt notat, 1994.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
420a
Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, versjon 7.01 (2009). Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp

Søk i matvaretabellen: