Søk i matvaretabellen:

Gulløl, 5,7 vol-% alkohol

Alle matvarer » Drikke » Alkoholholdige drikkevarer

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
90g 313
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
250kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
59kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,0g 313
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,0g 50
C12:0
(fatty acids)
0,0g 20
C14:0
(fatty acids)
0,0g 20
C16:0
(fatty acids)
0,0g 20
C18:0
(fatty acids)
0,0g 20
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 50
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 20
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 20
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,0g 50
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 20
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 20
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 20
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0g 20
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,0g 20
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 50
Karbohydrat
(carbohydrate)
6,1g 80
Stivelse
(starch, total)
3,0g 30
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
3,1g 30
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 420a
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 20
Protein
(protein, total)
0,50g 313
Salt
(salt)
0,010g 83
Alkohol
(alcohol)
4,6g 84
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 50
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 420a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 420a
Tiamin
(thiamin)
0,0060mg 420a
Riboflavin
(riboflavin)
0,019mg 420a
Niacin
(niacin, preformed)
0,60mg 420a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,050mg 420a
Folat
(folate, total)
3,0µg 420a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 420a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 420a
Kalsium
(calcium)
5,0mg 420a
Jern
(iron, total)
0,012mg 420a
Natrium
(sodium)
4,0mg 420a
Kalium
(potassium)
42mg 420a
Magnesium
(magnesium)
8,0mg 420a
Sink
(zinc)
0,020mg 420a
Selen
(selenium)
0,10µg 420a
Kopper
(copper)
0,010mg 420a
Fosfor
(phosphorus)
22mg 420a
Jod
(iodine)
0,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0195
Malt beverage (US CFR)
A0847
Beer or other malt beverage (EUROFIR)
B1230
Barley
C0102
Germinated or sprouted seed
E0123
Liquid, low viscosity, with no visible particles
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0151
Spice or herb added
H0232
Alcohol fermented
H0246
Carbonated by fermentation
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0194
Can, bottle or jar
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared
Z0166
Alcohol content > 5%

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
84
Beregnet ut fra spesifikk omregningsfaktor for alkohol. http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/om_tabellverdiene_i_matvaretabellen
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
313
Bryggeriindustriens forskningslaboratorium. Analysedata. Internt notat, 1994.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
420a
Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, versjon 7.01 (2009). Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp

Søk i matvaretabellen: