Søk i matvaretabellen:

Okserull

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Lam, storfe, svin, tilberedt » Kjøttprodukter og kjøttpålegg

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
55g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
690kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
170kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
8,7g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
3,2g 135
C12:0
(fatty acids)
0,0g 10
C14:0
(fatty acids)
0,0g 10
C16:0
(fatty acids)
0,0g 10
C18:0
(fatty acids)
0,0g 10
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,010g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,9g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 10
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 10
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,94g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0g 10
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 10
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 10
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 10
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 10
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 10
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 10
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 10
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 10
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,11g 73r
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,2g 74r
Kolesterol
(cholesterol)
62mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,50g 80
Stivelse
(starch, total)
0,20g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,10g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 135
Protein
(protein, total)
21g 135
Salt
(salt)
0,0050g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
5,6RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
5,0µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
7,0µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,040µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,41alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,080mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,19mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
3,4mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,010mg 135
Folat
(folate, total)
3,0µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
13mg 135
Jern
(iron, total)
2,2mg 135
Natrium
(sodium)
2,0mg 135
Kalium
(potassium)
15mg 135
Magnesium
(magnesium)
21mg 135
Sink
(zinc)
0,0mg 135
Selen
(selenium)
1,0µg 135
Kopper
(copper)
0,010mg 135
Fosfor
(phosphorus)
4,0mg 135
Jod
(iodine)
1,9µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0221
Sausage or luncheon meat (US CFR)
A0797
Preserved meat (EUROFIR)
B1161
Cattle
C0270
Skeletal meat part, without bone and skin, without separable fat
E0100
Divided into pieces, thickness <0.3 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0005
Baked or roasted
H0151
Spice or herb added
H0165
Gelatin added
H0262
Animal fat or oil added
H0368
Stabilizer added
J0100
Preserved by adding chemicals
J0131
Preserved by chilling
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73r
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 214: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2007. Kjøttpålegg. Intern rapport.
74r
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 214: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2007. Kjøttpålegg. Intern rapport.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: