Søk i matvaretabellen:

Hetvin, tørr, 15 vol-% alkohol

Alle matvarer » Drikke » Alkoholholdige drikkevarer

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
82g 450b
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
400kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
96kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,0g 450a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,0g 50
C12:0
(fatty acids)
0,0g 20
C14:0
(fatty acids)
0,0g 20
C16:0
(fatty acids)
0,0g 20
C18:0
(fatty acids)
0,0g 20
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 50
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 20
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 20
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,0g 50
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 20
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 20
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 20
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0g 20
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,0g 20
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 50
Karbohydrat
(carbohydrate)
3,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 450a
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
3,0g 450a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 420a
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 20
Protein
(protein, total)
0,10g 450b
Salt
(salt)
0,028g 83
Alkohol
(alcohol)
12g 84
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 50
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 450b
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 450a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 450a
Tiamin
(thiamin)
0,0mg 450b
Riboflavin
(riboflavin)
0,0mg 450b
Niacin
(niacin, preformed)
0,0mg 450a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,010mg 450a
Folat
(folate, total)
0,0µg 450b
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 450a
Kalsium
(calcium)
7,0mg 450a
Jern
(iron, total)
0,30mg 450a
Natrium
(sodium)
11mg 450a
Kalium
(potassium)
34mg 450a
Magnesium
(magnesium)
6,0mg 450a
Sink
(zinc)
0,0mg 450b
Selen
(selenium)
0,0µg 450b
Kopper
(copper)
0,030mg 450a
Fosfor
(phosphorus)
6,0mg 450a
Jod
(iodine)
1,5µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0299
Light wine, 7-14% alcohol (US CFR)
A0849
Wine, fortified wine or wine-like beverage (EUROFIR)
B1347
Plant used as food source
C0167
Fruit
E0123
Liquid, low viscosity, with no visible particles
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0001
Treatment applied not known
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
84
Beregnet ut fra spesifikk omregningsfaktor for alkohol. http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/om_tabellverdiene_i_matvaretabellen
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
420a
Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, versjon 7.01 (2009). Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp
450a
Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
450b
Omregnet verdi fra referanse 450a: Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.

Søk i matvaretabellen: