Søk i matvaretabellen:

Morrpølse

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Lam, storfe, svin, tilberedt » Kjøttprodukter og kjøttpålegg

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
31g 214
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1700kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
420kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
35g 214
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
16g 217
C12:0
(fatty acids)
0,037g 214
C14:0
(fatty acids)
0,87g 214
C16:0
(fatty acids)
7,3g 214
C18:0
(fatty acids)
6,9g 214
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
1,1g 217
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
13g 217
C16:1 sum
(fatty acids)
0,80g 214
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
12g 214
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,8g 217
C18:2n-6
(fatty acids)
1,2g 214
C18:3n-3
(fatty acids)
0,28g 214
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 214
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 214
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 214
C20:4n-6
(fatty acids)
0,16g 214
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,040g 214
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,060g 214
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 214
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,41g 73r
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,4g 74r
Kolesterol
(cholesterol)
140mg 214
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,14g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,14g 20
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 20
Protein
(protein, total)
27g 214
Salt
(salt)
5,5g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
9,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
9,0µg 30
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
0,25µg 217
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,9alfa-TE 214
Tiamin
(thiamin)
0,45mg 214
Riboflavin
(riboflavin)
0,81mg 214
Niacin
(niacin, preformed)
7,2mg 214
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,38mg 214
Folat
(folate, total)
16µg 214
Vitamin B12
(vitamin B12)
7,1µg 214
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
12mg 214
Jern
(iron, total)
4,7mg 214
Natrium
(sodium)
2200mg 214
Kalium
(potassium)
400mg 214
Magnesium
(magnesium)
28mg 214
Sink
(zinc)
2,7mg 214
Selen
(selenium)
25µg 214
Kopper
(copper)
0,37mg 214
Fosfor
(phosphorus)
300mg 214
Jod
(iodine)
4,2µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0279
Cured meat (US CFR)
A0798
Sausage or similar meat product (EUROFIR)
B1183
Sheep
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0151
Solid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0119
Microbially/enzymatically modified
H0138
Water removed
H0151
Spice or herb added
H0173
Salted
H0191
Meat added
H0307
Organ meat added
J0100
Preserved by adding chemicals
J0103
Preserved by salting
J0116
Dehydrated or dried
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
73r
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 214: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2007. Kjøttpålegg. Intern rapport.
74r
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 214: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2007. Kjøttpålegg. Intern rapport.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
214
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2007. Kjøttpålegg. Intern rapport.
217
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2009. Vitamin D i kjøttprodukter. Intern rapport.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: