Søk i matvaretabellen:

Vitaminbjørner, 2,1 g/stk, Collett

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Diverse ingredienser

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
0,0g 10
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
440kJ 107a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
100kcal 107a
Fett
(fat, total (total lipid))
0,0g 20
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,0g 20
C12:0
(fatty acids)
0,0g 20
C14:0
(fatty acids)
0,0g 20
C16:0
(fatty acids)
0,0g 20
C18:0
(fatty acids)
0,0g 20
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 20
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 20
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 20
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 20
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,0g 20
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 20
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 20
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 20
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0g 20
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,0g 20
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 20
Karbohydrat
(carbohydrate)
26g 20
Stivelse
(starch, total)
0,0g 10
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 10
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 10
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 20
Protein
(protein, total)
0,0g 20
Salt
(salt)
0,0g 10
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
9500RAE 107b
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 10
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 10
Vitamin D
(vitamin D)
240µg 107b
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
290alfa-TE 107b
Tiamin
(thiamin)
0,0mg 10
Riboflavin
(riboflavin)
0,0mg 10
Niacin
(niacin, preformed)
380mg 107b
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
33mg 107b
Folat
(folate, total)
4800µg 107b
Vitamin B12
(vitamin B12)
60µg 107b
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
1400mg 107b
Kalsium
(calcium)
0,0mg 10
Jern
(iron, total)
0,0mg 10
Natrium
(sodium)
0,0mg 10
Kalium
(potassium)
0,0mg 10
Magnesium
(magnesium)
0,0mg 10
Sink
(zinc)
0,0mg 10
Selen
(selenium)
0,0µg 10
Kopper
(copper)
0,0mg 10
Fosfor
(phosphorus)
0,0mg 10
Jod
(iodine)
0,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0309
Dietary or therapeutic formulation (US CFR)
A0870
Dietary supplement (EUROFIR)
B3749
Food supplements, vitamin and mineral substances (EC)
C0005
Part of plant or animal not applicable
E0156
Chewable tablet
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0159
Mineral added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0172
Plastic container
M0213
Box
N0036
Plastic
P0095
Vitamin- or mineral-related claim or use
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
107a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2014, uspesifisert grunnlag.
107b
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2014, analysert verdi.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: