Søk i matvaretabellen:

Gelatin, plater/pulver

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Diverse ingredienser

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
13g 460e
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1500kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
340kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,10g 460e
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,070g 460e
C12:0
(fatty acids)
0,0g 318
C14:0
(fatty acids)
0,0030g 318
C16:0
(fatty acids)
0,045g 318
C18:0
(fatty acids)
0,023g 318
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,060g 460e
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0054g 318
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,092g 318
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,010g 460e
C18:2n-6
(fatty acids)
0,023g 318
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0021g 318
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 318
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 318
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 318
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 318
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 318
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 318
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 318
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0030g 73n
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,025g 74n
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 20
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 20
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 20
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 20
Protein
(protein, total)
86g 460e
Salt
(salt)
0,49g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 20
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 20
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 20
Tiamin
(thiamin)
0,025mg 460e
Riboflavin
(riboflavin)
0,23mg 460e
Niacin
(niacin, preformed)
0,085mg 460e
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0070mg 460e
Folat
(folate, total)
30µg 460e
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
55mg 460e
Jern
(iron, total)
1,1mg 460e
Natrium
(sodium)
200mg 460e
Kalium
(potassium)
16mg 460e
Magnesium
(magnesium)
22mg 460e
Sink
(zinc)
0,14mg 460e
Selen
(selenium)
1,0µg 400c
Kopper
(copper)
2,2mg 460e
Fosfor
(phosphorus)
39mg 460e
Jod
(iodine)
5,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0319
Stabilizer, thickener or gelling agent (US CFR)
A0852
Miscellaneous food product (EUROFIR)
B1136
Swine
C0219
Gelatin
E0001
Physical state, shape or form not known
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0138
Water removed
H0277
Hydrolyzed
J0116
Dehydrated or dried
J0123
Sterilized by heat
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73n
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 318: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
74n
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 318: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
318
Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400c
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2013.01.10. Nettversjon, www.slv.se.
460e
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 25 (2012). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl

Søk i matvaretabellen: