Søk i matvaretabellen:

Tortillachips, nachochips

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Snacks

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
2,0g 221b
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
2000kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
470kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
22g 221b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
2,0g 221b
C12:0
(fatty acids)
0,055g 221b
C14:0
(fatty acids)
0,036g 221b
C16:0
(fatty acids)
0,97g 221b
C18:0
(fatty acids)
0,59g 221b
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 221b
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
14g 221b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,031g 221b
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
14g 221b
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
3,6g 221b
C18:2n-6
(fatty acids)
3,4g 221b
C18:3n-3
(fatty acids)
0,14g 221b
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 60a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 60a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 60a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,17g 221b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
3,4g 221b
Kolesterol
(cholesterol)
4,8mg 221b
Karbohydrat
(carbohydrate)
57g 80
Stivelse
(starch, total)
56g 221b
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
1,9g 221b
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
6,8g 221b
Protein
(protein, total)
7,4g 221b
Salt
(salt)
1,4g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
11RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 221b
Beta-karoten
(beta-carotene)
140µg 221b
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 221b
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
7,0alfa-TE 221b
Tiamin
(thiamin)
0,50mg 221b
Riboflavin
(riboflavin)
0,090mg 221b
Niacin
(niacin, preformed)
1,1mg 221b
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,37mg 221b
Folat
(folate, total)
19µg 221b
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 221b
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
1,8mg 221b
Kalsium
(calcium)
84mg 221b
Jern
(iron, total)
1,2mg 221b
Natrium
(sodium)
550mg 221b
Kalium
(potassium)
250mg 221b
Magnesium
(magnesium)
75mg 221b
Sink
(zinc)
1,3mg 221b
Selen
(selenium)
2,6µg 221b
Kopper
(copper)
0,12mg 221b
Fosfor
(phosphorus)
190mg 221b
Jod
(iodine)
0,45µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0228
Snack food (US CFR)
A0868
Savoury snack (EUROFIR)
B1379
Field corn
C0134
Seed, skin removed
E0153
Whole, shape achieved by forming, thickness <0.3 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0263
Vegetable fat or oil added
H0366
Flattened
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
221b
Beregnet gjennomsnitt fra referanse 221a: Mattilsynet. Analyseprosjekt 2014-2015. Chips og salte nøtter. Publisert rapport (2015); "Næringsstoff- og tungmetallanalyser av chips og salte nøtter". http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/bakevarer_sjokolade_snacks/rapport_naeringsstoff_og_tungmetallanalyser_i_chips_og_salte_notter_2015.20791/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoff-%20og%20tungmetallanalyser%20i%20chips%20og%20salte%20n%C3%B8tter%202015
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: