Søk i matvaretabellen:

Saltstenger

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Snacks

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
4,7g 400c
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1600kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
380kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
6,3g 400c
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
1,4g 400c
C12:0
(fatty acids)
0,29g 136
C14:0
(fatty acids)
0,11g 136
C16:0
(fatty acids)
0,51g 136
C18:0
(fatty acids)
0,38g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 10
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,7g 400c
C16:1 sum
(fatty acids)
0,016g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,7g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
2,9g 400c
C18:2n-6
(fatty acids)
2,6g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
0,17g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,18g 136
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
2,6g 136
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 400c
Karbohydrat
(carbohydrate)
68g 80
Stivelse
(starch, total)
61g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
7,1g 400c
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
3,7g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
4,3g 400c
Protein
(protein, total)
11g 400c
Salt
(salt)
4,5g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 400c
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 400c
Tiamin
(thiamin)
0,010mg 400c
Riboflavin
(riboflavin)
0,040mg 400c
Niacin
(niacin, preformed)
0,70mg 400c
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,010mg 400c
Folat
(folate, total)
8,0µg 400c
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,10µg 400c
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 400c
Kalsium
(calcium)
52mg 400c
Jern
(iron, total)
0,90mg 400c
Natrium
(sodium)
1800mg 400c
Kalium
(potassium)
120mg 400c
Magnesium
(magnesium)
29mg 400c
Sink
(zinc)
0,40mg 400c
Selen
(selenium)
1,0µg 400c
Kopper
(copper)
0,26mg 450a
Fosfor
(phosphorus)
140mg 400c
Jod
(iodine)
0,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0228
Snack food (US CFR)
A0868
Savoury snack (EUROFIR)
B1312
Wheat
C0208
Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
E0153
Whole, shape achieved by forming, thickness <0.3 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0005
Baked or roasted
H0256
Carbohydrate fermented
H0263
Vegetable fat or oil added
H0367
Salt added
H0753
Yeast added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400c
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2013.01.10. Nettversjon, www.slv.se.
450a
Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.

Søk i matvaretabellen: