Søk i matvaretabellen:

Fårepølse

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Lam, storfe, svin, tilberedt » Pølser

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
43g 214
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1400kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
340kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
27g 214
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
13g 214
C12:0
(fatty acids)
0,0g 10
C14:0
(fatty acids)
0,71g 214
C16:0
(fatty acids)
6,2g 214
C18:0
(fatty acids)
5,5g 214
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,89g 214
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
11g 214
C16:1 sum
(fatty acids)
0,75g 214
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
10g 214
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,3g 214
C18:2n-6
(fatty acids)
0,84g 214
C18:3n-3
(fatty acids)
0,25g 214
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,080g 214
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 60a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,050g 214
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 60a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,34g 214
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,95g 214
Kolesterol
(cholesterol)
80mg 214
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,47g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 214
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,47g 214
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 214
Protein
(protein, total)
23g 214
Salt
(salt)
5,0g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
9,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
9,0µg 214
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 214
Vitamin D
(vitamin D)
0,16µg 214
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,0alfa-TE 214
Tiamin
(thiamin)
0,25mg 214
Riboflavin
(riboflavin)
0,23mg 214
Niacin
(niacin, preformed)
5,7mg 214
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,32mg 214
Folat
(folate, total)
3,5µg 214
Vitamin B12
(vitamin B12)
2,6µg 214
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
7,9mg 214
Jern
(iron, total)
2,3mg 214
Natrium
(sodium)
2000mg 214
Kalium
(potassium)
380mg 214
Magnesium
(magnesium)
22mg 214
Sink
(zinc)
3,7mg 214
Selen
(selenium)
13µg 214
Kopper
(copper)
0,15mg 214
Fosfor
(phosphorus)
220mg 214
Jod
(iodine)
2,6µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0221
Sausage or luncheon meat (US CFR)
A0798
Sausage or similar meat product (EUROFIR)
B2244
Cattle and sheep
C0269
Skeletal meat part, without bone and skin, with separable fat
E0151
Solid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0138
Water removed
H0151
Spice or herb added
H0157
Lactose added
H0172
Smoked or smoke-flavored
H0191
Meat added
H0253
Cured or aged
H0262
Animal fat or oil added
J0116
Dehydrated or dried
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
214
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2007. Kjøttpålegg. Intern rapport.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: