Søk i matvaretabellen:

Iskrem, vegetabilsk fett, margarinis, 10 % fett

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Dessert, iskrem og tilbehør

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
63g 400c
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
810kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
190kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
9,7g 400c
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
2,9g 400c
C12:0
(fatty acids)
1,3g 136
C14:0
(fatty acids)
0,48g 136
C16:0
(fatty acids)
0,57g 136
C18:0
(fatty acids)
1,3g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 20
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,3g 400c
C16:1 sum
(fatty acids)
0,011g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,3g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,9g 400c
C18:2n-6
(fatty acids)
1,0g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
0,52g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,52g 136
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,0g 136
Kolesterol
(cholesterol)
2,0mg 400c
Karbohydrat
(carbohydrate)
23g 80
Stivelse
(starch, total)
6,6g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
17g 400c
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
16g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
3,3g 400c
Salt
(salt)
0,12g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
2,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
2,0µg 400c
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 400c
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 400c
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
2,0alfa-TE 400c
Tiamin
(thiamin)
0,030mg 400c
Riboflavin
(riboflavin)
0,15mg 400c
Niacin
(niacin, preformed)
0,10mg 400c
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,050mg 400c
Folat
(folate, total)
2,0µg 400c
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,50µg 400c
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 400c
Kalsium
(calcium)
100mg 400c
Jern
(iron, total)
0,10mg 400c
Natrium
(sodium)
48mg 400c
Kalium
(potassium)
150mg 400c
Magnesium
(magnesium)
14mg 400c
Sink
(zinc)
0,50mg 400c
Selen
(selenium)
0,10µg 400c
Kopper
(copper)
0,0mg 20
Fosfor
(phosphorus)
84mg 400c
Jod
(iodine)
0,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0114
Frozen dairy dessert (US CFR)
A0789
Frozen dairy dessert (EUROFIR)
B0001
Food source not known
C0001
Part of plant or animal not known
E0102
Liquid, high viscosity
F0022
Heat-treated
G0001
Cooking method not known
H0001
Treatment applied not known
J0136
Preserved by freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400c
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2013.01.10. Nettversjon, www.slv.se.

Søk i matvaretabellen: