Søk i matvaretabellen:

Bankekjøtt, salt

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Storfe, kalv » Storfe, kalv, tilberedt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
70g 100
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
430kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
100kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
4,3g 20
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
1,5g 20
C12:0
(fatty acids)
0,0g 136
C14:0
(fatty acids)
0,10g 136
C16:0
(fatty acids)
1,0g 136
C18:0
(fatty acids)
0,69g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,17g 20
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,8g 20
C16:1 sum
(fatty acids)
0,11g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,4g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,21g 71
C18:2n-6
(fatty acids)
0,087g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
0,024g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0053g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,018g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0044g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,010g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,056g 136
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,11g 136
Kolesterol
(cholesterol)
78mg 71
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 20
Protein
(protein, total)
16g 100
Salt
(salt)
2,0g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
4,4RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
4,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
5,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 60a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,19alfa-TE 30
Tiamin
(thiamin)
0,060mg 20
Riboflavin
(riboflavin)
0,14mg 20
Niacin
(niacin, preformed)
4,0mg 20
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,10mg 20
Folat
(folate, total)
2,0µg 20
Vitamin B12
(vitamin B12)
1,5µg 20
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
3,0mg 20
Jern
(iron, total)
1,8mg 20
Natrium
(sodium)
790mg 20
Kalium
(potassium)
390mg 20
Magnesium
(magnesium)
23mg 20
Sink
(zinc)
3,6mg 20
Selen
(selenium)
5,0µg 20
Kopper
(copper)
0,030mg 20
Fosfor
(phosphorus)
190mg 20
Jod
(iodine)
1,8µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0794
Red meat (EUROFIR)
B1161
Cattle
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0145
Sliced, thin, below 0.5 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0014
Boiled
H0173
Salted
J0131
Preserved by chilling
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0024
Round or leg (meat cut)

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
71
Beregnet ut fra prosentvis innhold av fett i lignende matvare.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
100
Data levert av industrien 1992-2000, uspesifisert grunnlag.
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: