Søk i matvaretabellen:

Multi Vitaminmikstur, Nycoplus

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Diverse ingredienser

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
0,0g 108a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
760kJ 108c
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
180kcal 108c
Fett
(fat, total (total lipid))
0,0g 108a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,0g 108a
C12:0
(fatty acids)
0,0g 108a
C14:0
(fatty acids)
0,0g 108a
C16:0
(fatty acids)
0,0g 108a
C18:0
(fatty acids)
0,0g 108a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 20
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 108a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 108a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 108a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,0g 108a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0g 108a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 108a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 108a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 108a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 108a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 108a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 108a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 108a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 108a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0g 108a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,0g 108a
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 20
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 108a
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 108a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 20
Protein
(protein, total)
0,0g 108a
Salt
(salt)
0,0g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
2000RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
2000µg 108b
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 108a
Vitamin D
(vitamin D)
75µg 108b
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
60alfa-TE 108b
Tiamin
(thiamin)
9,0mg 108b
Riboflavin
(riboflavin)
10mg 108b
Niacin
(niacin, preformed)
120mg 108b
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
12mg 108b
Folat
(folate, total)
750µg 108b
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 108a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
450mg 108b
Kalsium
(calcium)
0,0mg 108a
Jern
(iron, total)
0,0mg 108a
Natrium
(sodium)
0,0mg 108a
Kalium
(potassium)
0,0mg 108a
Magnesium
(magnesium)
0,0mg 108a
Sink
(zinc)
0,0mg 108a
Selen
(selenium)
0,0µg 108a
Kopper
(copper)
0,0mg 108a
Fosfor
(phosphorus)
0,0mg 108a
Jod
(iodine)
0,0µg 108a

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0309
Dietary or therapeutic formulation (US CFR)
A0870
Dietary supplement (EUROFIR)
B3749
Food supplements, vitamin and mineral substances (EC)
C0005
Part of plant or animal not applicable
E0130
Liquid
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0163
Vitamin added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0130
Glass container
N0040
Glass
P0095
Vitamin- or mineral-related claim or use
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
108a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi.
108b
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi.
108c
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, beregnet verdi fra industrioppskrift.

Søk i matvaretabellen: