Søk i matvaretabellen:

Sosisser, små pølser

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Lam, storfe, svin, tilberedt » Pølser

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
57g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1100kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
260kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
21g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
9,5g 135
C12:0
(fatty acids)
0,049g 318
C14:0
(fatty acids)
0,39g 318
C16:0
(fatty acids)
5,0g 318
C18:0
(fatty acids)
2,6g 318
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,010g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
9,5g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,58g 318
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
9,4g 318
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
2,1g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
2,3g 318
C18:3n-3
(fatty acids)
0,21g 318
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 318
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0046g 318
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 318
C20:4n-6
(fatty acids)
0,10g 318
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0035g 318
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,040g 318
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 318
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,31g 73n
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
2,4g 74n
Kolesterol
(cholesterol)
45mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
5,4g 80
Stivelse
(starch, total)
3,6g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
1,7g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,10g 135
Protein
(protein, total)
11g 135
Salt
(salt)
1,8g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
8,5RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
8,0µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
6,0µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,030µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,21alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,18mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,13mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
2,5mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,020mg 135
Folat
(folate, total)
3,0µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,20µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
49mg 135
Jern
(iron, total)
0,70mg 135
Natrium
(sodium)
720mg 135
Kalium
(potassium)
62mg 135
Magnesium
(magnesium)
17mg 135
Sink
(zinc)
0,60mg 135
Selen
(selenium)
4,0µg 135
Kopper
(copper)
0,020mg 135
Fosfor
(phosphorus)
40mg 135
Jod
(iodine)
5,7µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0221
Sausage or luncheon meat (US CFR)
A0798
Sausage or similar meat product (EUROFIR)
B1105
Cattle and swine
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0147
Whole, shape achieved by forming
F0014
Fully heat-treated
G0014
Boiled
H0151
Spice or herb added
H0184
Milk added
H0262
Animal fat or oil added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73n
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 318: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
74n
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 318: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
318
Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: