Søk i matvaretabellen:

Dipsaus, sursøt barbequesaus

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Supper, saus og grytebaser

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
68g 208
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
410kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
96kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,40g 208
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,12g 208
C12:0
(fatty acids)
0,0g 460g
C14:0
(fatty acids)
0,0028g 460g
C16:0
(fatty acids)
0,027g 460g
C18:0
(fatty acids)
0,0099g 460g
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,020g 208
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,11g 208
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 460g
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,062g 460g
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,10g 208
C18:2n-6
(fatty acids)
0,085g 460g
C18:3n-3
(fatty acids)
0,030g 460g
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 460g
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 460g
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 460g
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,030g 73f
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,086g 74f
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 60a
Karbohydrat
(carbohydrate)
23g 208
Stivelse
(starch, total)
2,0g 208
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
21g 208
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
20g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 60a
Protein
(protein, total)
0,54g 208
Salt
(salt)
1,4g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 208
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,19alfa-TE 208
Tiamin
(thiamin)
0,040mg 208
Riboflavin
(riboflavin)
0,0mg 60a
Niacin
(niacin, preformed)
0,23mg 208
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,060mg 208
Folat
(folate, total)
0,93µg 208
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 208
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
8,0mg 208
Jern
(iron, total)
0,33mg 208
Natrium
(sodium)
560mg 208
Kalium
(potassium)
170mg 208
Magnesium
(magnesium)
11mg 208
Sink
(zinc)
0,10mg 208
Selen
(selenium)
0,0µg 60a
Kopper
(copper)
0,050mg 208
Fosfor
(phosphorus)
11mg 208
Jod
(iodine)
0,0µg 10

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0105
Dressing, condiment, gravy or sauce (US CFR)
A0858
Condiment (EUROFIR)
B1276
Tomato
C0138
Fruit, peel removed
E0110
Semiliquid with solid pieces
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0136
Sugar or sugar syrup added
H0150
Color added
H0151
Spice or herb added
J0100
Preserved by adding chemicals
J0131
Preserved by chilling
K0003
No packing medium used
M0124
Plastic tray or pan, plastic cover or wrapping
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73f
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
74f
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
208
Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2001-2002. Div. matvarer. Internt notat.
460g
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl

Søk i matvaretabellen: