Søk i matvaretabellen:

Fiskesuppe, Bergensk, pulver

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Pulver, tørr vare

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
6,0g 102
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1500kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
360kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
8,5g 100
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,93g 135
C12:0
(fatty acids)
0,0062g 135
C14:0
(fatty acids)
0,025g 135
C16:0
(fatty acids)
0,54g 135
C18:0
(fatty acids)
0,26g 135
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 10
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,6g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,022g 135
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,5g 135
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
3,5g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
3,1g 135
C18:3n-3
(fatty acids)
0,32g 135
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0016g 135
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0017g 135
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 135
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0012g 135
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0039g 135
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 135
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0069g 135
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,35g 135
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
3,1g 135
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 20
Karbohydrat
(carbohydrate)
52g 102
Stivelse
(starch, total)
0,0g 10
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 10
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
5,7g 102
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,0g 20
Protein
(protein, total)
18g 100
Salt
(salt)
11g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 10
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 10
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 10
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 60a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 10
Tiamin
(thiamin)
0,20mg 102
Riboflavin
(riboflavin)
0,40mg 102
Niacin
(niacin, preformed)
0,0mg 10
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 10
Folat
(folate, total)
0,0µg 10
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 20
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 10
Kalsium
(calcium)
240mg 100
Jern
(iron, total)
1,4mg 102
Natrium
(sodium)
4200mg 102
Kalium
(potassium)
700mg 102
Magnesium
(magnesium)
54mg 102
Sink
(zinc)
1,7mg 102
Selen
(selenium)
0,0µg 10
Kopper
(copper)
0,0mg 10
Fosfor
(phosphorus)
0,0mg 10
Jod
(iodine)
0,0µg 10

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0198
Soup (US CFR)
A0865
Soup (EUROFIR)
B1312
Wheat
C0208
Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
E0136
Disintegrated or ground
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0138
Water removed
H0146
Starch added
H0153
Seafood added
H0184
Milk added
H0185
Egg yolk added
H0227
Flavoring, spice or herb added
H0317
Carotenes added
J0116
Dehydrated or dried
K0003
No packing medium used
M0197
Bag, sack or pouch
N0051
Food contact surface from human-made material
P0024
Human consumer, no age specification
R0316
Norway
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
100
Data levert av industrien 1992-2000, uspesifisert grunnlag.
102
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).

Søk i matvaretabellen: