Søk i matvaretabellen:

Grytebasis, med spagetti, pulver

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Pulver, tørr vare

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
6,0g 102
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1400kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
340kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
4,0g 102
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,49g 135
C12:0
(fatty acids)
0,0050g 135
C14:0
(fatty acids)
0,0087g 135
C16:0
(fatty acids)
0,36g 135
C18:0
(fatty acids)
0,086g 135
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 10
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,9g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,010g 135
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,8g 135
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,5g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
1,2g 135
C18:3n-3
(fatty acids)
0,27g 135
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0014g 135
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0014g 135
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 135
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 135
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 135
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 135
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 135
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,27g 135
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,3g 135
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 20
Karbohydrat
(carbohydrate)
64g 102
Stivelse
(starch, total)
0,0g 10
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 10
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 20
Protein
(protein, total)
12g 102
Salt
(salt)
5,5g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 10
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 10
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 60a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 10
Tiamin
(thiamin)
0,0mg 10
Riboflavin
(riboflavin)
0,0mg 10
Niacin
(niacin, preformed)
0,0mg 10
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 10
Folat
(folate, total)
0,0µg 10
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 20
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 10
Kalsium
(calcium)
55mg 102
Jern
(iron, total)
2,3mg 102
Natrium
(sodium)
2200mg 102
Kalium
(potassium)
900mg 102
Magnesium
(magnesium)
0,0mg 10
Sink
(zinc)
0,0mg 10
Selen
(selenium)
0,0µg 10
Kopper
(copper)
0,0mg 10
Fosfor
(phosphorus)
0,0mg 10
Jod
(iodine)
0,0µg 10

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0275
Macaroni or noodle product (US CFR)
A0853
Spice, condiment or other ingredient (EUROFIR)
B1079
Durum wheat
C0208
Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
E0122
Divided or disintegrated
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0138
Water removed
H0151
Spice or herb added
H0349
Onion added
H0350
Tomato added
H0367
Salt added
J0116
Dehydrated or dried
K0003
No packing medium used
M0159
Paperboard or paper container
M0197
Bag, sack or pouch
N0051
Food contact surface from human-made material
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
102
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).

Søk i matvaretabellen: