Søk i matvaretabellen:

Buljongpulver

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Pulver, tørr vare

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
5,0g 102
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
610kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
140kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
4,5g 100
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
2,2g 400e
C12:0
(fatty acids)
0,0g 400e
C14:0
(fatty acids)
0,20g 400e
C16:0
(fatty acids)
1,1g 400e
C18:0
(fatty acids)
0,90g 400e
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 10
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,8g 400e
C16:1 sum
(fatty acids)
0,20g 400e
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,6g 400e
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,20g 400e
C18:2n-6
(fatty acids)
0,20g 400e
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 400e
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 400e
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 400e
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 400e
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 400e
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 400e
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 400e
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 400e
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0g 73g
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,20g 74g
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 20
Karbohydrat
(carbohydrate)
9,0g 102
Stivelse
(starch, total)
0,0g 10
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 10
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
6,0g 100
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 20
Protein
(protein, total)
17g 102
Salt
(salt)
55g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 60a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 10
Tiamin
(thiamin)
0,15mg 102
Riboflavin
(riboflavin)
0,90mg 100
Niacin
(niacin, preformed)
0,0mg 10
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 10
Folat
(folate, total)
0,0µg 10
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 20
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
40mg 100
Jern
(iron, total)
1,1mg 100
Natrium
(sodium)
22000mg 100
Kalium
(potassium)
1500mg 100
Magnesium
(magnesium)
120mg 102
Sink
(zinc)
1,6mg 102
Selen
(selenium)
0,0µg 10
Kopper
(copper)
0,0mg 10
Fosfor
(phosphorus)
0,0mg 10
Jod
(iodine)
390µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0105
Dressing, condiment, gravy or sauce (US CFR)
A0856
Seasoning or extract (EUROFIR)
B1452
Soybean
C0236
Protein extract, concentrate or isolate
E0106
Finely ground
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0100
Flavoring or spice extract or concentrate added
H0138
Water removed
H0151
Spice or herb added
H0367
Salt added
J0116
Dehydrated or dried
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73g
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 400e: Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
74g
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 400e: Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
100
Data levert av industrien 1992-2000, uspesifisert grunnlag.
102
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall

Søk i matvaretabellen: