Søk i matvaretabellen:

Grytebasis, Pasta di Napoli, uten kjøtt

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Supper, saus og grytebaser

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
71g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
510kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
120kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
3,0g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,45g 135
C12:0
(fatty acids)
0,0038g 136
C14:0
(fatty acids)
0,010g 136
C16:0
(fatty acids)
0,30g 136
C18:0
(fatty acids)
0,11g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,67g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0050g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,80g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,7g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
1,5g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
0,019g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0019g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0022g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,028g 135
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,5g 135
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
20g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
1,3g 135
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 135
Protein
(protein, total)
3,5g 135
Salt
(salt)
0,79g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,0mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,0mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
0,0mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 135
Folat
(folate, total)
0,0µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
20mg 135
Jern
(iron, total)
0,50mg 135
Natrium
(sodium)
320mg 135
Kalium
(potassium)
0,0mg 135
Magnesium
(magnesium)
17mg 135
Sink
(zinc)
0,40mg 135
Selen
(selenium)
0,0µg 135
Kopper
(copper)
0,0mg 135
Fosfor
(phosphorus)
0,0mg 135
Jod
(iodine)
0,17µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0220
Pasta dish (US CFR)
A0861
Prepared food product (EUROFIR)
B1079
Durum wheat
C0208
Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
E0134
Semisolid with solid pieces
F0014
Fully heat-treated
G0014
Boiled
H0150
Color added
H0151
Spice or herb added
H0259
Rehydrated
H0350
Tomato added
H0366
Flattened
H0749
White sugar added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: