Søk i matvaretabellen:

Medisterpølse, røkt/urøkt, kokt

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Lam, storfe, svin, tilberedt » Pølser

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
55g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1100kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
270kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
23g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
10g 135
C12:0
(fatty acids)
0,048g 318
C14:0
(fatty acids)
0,37g 318
C16:0
(fatty acids)
5,0g 318
C18:0
(fatty acids)
2,6g 318
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,010g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
10g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,58g 318
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
9,4g 318
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
2,2g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
2,4g 318
C18:3n-3
(fatty acids)
0,21g 318
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 318
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0030g 318
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 318
C20:4n-6
(fatty acids)
0,099g 318
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0023g 318
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,039g 318
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 318
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,31g 73n
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
2,6g 74n
Kolesterol
(cholesterol)
46mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
5,1g 80
Stivelse
(starch, total)
3,5g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
1,5g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,10g 135
Protein
(protein, total)
11g 135
Salt
(salt)
1,8g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
7,4RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
7,0µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
5,0µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,030µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,20alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,21mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,12mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
2,6mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,010mg 135
Folat
(folate, total)
3,0µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,10µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
44mg 135
Jern
(iron, total)
0,60mg 135
Natrium
(sodium)
720mg 135
Kalium
(potassium)
56mg 135
Magnesium
(magnesium)
16mg 135
Sink
(zinc)
0,70mg 135
Selen
(selenium)
4,0µg 135
Kopper
(copper)
0,020mg 135
Fosfor
(phosphorus)
36mg 135
Jod
(iodine)
5,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0221
Sausage or luncheon meat (US CFR)
A0798
Sausage or similar meat product (EUROFIR)
B1136
Swine
C0269
Skeletal meat part, without bone and skin, with separable fat
E0147
Whole, shape achieved by forming
F0014
Fully heat-treated
G0014
Boiled
H0151
Spice or herb added
H0191
Meat added
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73n
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 318: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
74n
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 318: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
318
Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: