Søk i matvaretabellen:

Sjokoladedrikk, Rett i koppen

Alle matvarer » Drikke » Juice, saft, brus o.l.

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
83g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
280kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
65kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,90g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,53g 135
C12:0
(fatty acids)
0,19g 136
C14:0
(fatty acids)
0,060g 136
C16:0
(fatty acids)
0,076g 136
C18:0
(fatty acids)
0,11g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 10
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,050g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,062g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,0g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0059g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0g 135
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,0060g 135
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
12g 80
Stivelse
(starch, total)
0,60g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
11g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
11g 135
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,2g 135
Protein
(protein, total)
1,9g 135
Salt
(salt)
0,12g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,010mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,010mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
0,10mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,010mg 135
Folat
(folate, total)
7,0µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
6,0mg 135
Jern
(iron, total)
1,2mg 135
Natrium
(sodium)
47mg 135
Kalium
(potassium)
260mg 135
Magnesium
(magnesium)
27mg 135
Sink
(zinc)
0,30mg 135
Selen
(selenium)
0,0µg 135
Kopper
(copper)
0,19mg 135
Fosfor
(phosphorus)
33mg 135
Jod
(iodine)
0,70µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0272
Cacao or chocolate product (US CFR)
A0845
Coffee, tea, cocoa (EUROFIR)
B1012
Sugar-producing plant
C0210
Sucrose
E0106
Finely ground
F0001
Extent of heat treatment not known
G0014
Boiled
H0117
Flavoring or taste ingredient added
H0138
Water removed
H0184
Milk added
H0231
Chocolate or cocoa added
H0259
Rehydrated
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: