Søk i matvaretabellen:

Knakkpølse

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Lam, storfe, svin, tilberedt » Pølser

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
58g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1100kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
260kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
21g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
9,5g 135
C12:0
(fatty acids)
0,050g 213
C14:0
(fatty acids)
0,38g 213
C16:0
(fatty acids)
4,9g 213
C18:0
(fatty acids)
2,6g 213
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,010g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
9,5g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,57g 213
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
9,2g 213
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
2,1g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
2,2g 213
C18:3n-3
(fatty acids)
0,20g 213
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 213
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0039g 213
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 213
C20:4n-6
(fatty acids)
0,10g 213
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0030g 213
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,039g 213
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 213
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,30g 73s
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
2,4g 74s
Kolesterol
(cholesterol)
48mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
5,5g 80
Stivelse
(starch, total)
3,6g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
1,8g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,10g 135
Protein
(protein, total)
11g 135
Salt
(salt)
2,1g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
8,5RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
8,0µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
6,0µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,030µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,19alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,15mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,14mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
2,5mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,020mg 135
Folat
(folate, total)
4,0µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,20µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
50mg 135
Jern
(iron, total)
0,70mg 135
Natrium
(sodium)
840mg 135
Kalium
(potassium)
65mg 135
Magnesium
(magnesium)
17mg 135
Sink
(zinc)
0,90mg 135
Selen
(selenium)
5,0µg 135
Kopper
(copper)
0,020mg 135
Fosfor
(phosphorus)
42mg 135
Jod
(iodine)
6,1µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0221
Sausage or luncheon meat (US CFR)
A0798
Sausage or similar meat product (EUROFIR)
B1105
Cattle and swine
C0269
Skeletal meat part, without bone and skin, with separable fat
E0105
Whole, shape achieved by forming, thickness 1.5-7 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0151
Spice or herb added
H0184
Milk added
H0262
Animal fat or oil added
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73s
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 213: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2004-2005. Kjøttprodukter. Intern rapport.
74s
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 213: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2004-2005. Kjøttprodukter. Intern rapport.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
213
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2004-2005. Kjøttprodukter. Intern rapport.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: