Søk i matvaretabellen:

Tomatsuppe, av pulver

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Supper, saus og grytebaser

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
91g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
150kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
36kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,80g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,060g 135
C12:0
(fatty acids)
0,0g 135
C14:0
(fatty acids)
0,0013g 135
C16:0
(fatty acids)
0,041g 135
C18:0
(fatty acids)
0,015g 135
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,39g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0019g 135
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,38g 135
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,20g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
0,15g 135
C18:3n-3
(fatty acids)
0,051g 135
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 135
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 135
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 135
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 135
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 135
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 135
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 135
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,051g 135
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,15g 135
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
6,1g 135
Stivelse
(starch, total)
0,0g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
1,2g 135
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 135
Protein
(protein, total)
1,1g 135
Salt
(salt)
0,85g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,020mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,030mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
0,0mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 135
Folat
(folate, total)
0,0µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
14mg 135
Jern
(iron, total)
0,10mg 135
Natrium
(sodium)
340mg 135
Kalium
(potassium)
130mg 135
Magnesium
(magnesium)
5,0mg 135
Sink
(zinc)
0,10mg 135
Selen
(selenium)
0,0µg 135
Kopper
(copper)
0,0mg 135
Fosfor
(phosphorus)
0,0mg 135
Jod
(iodine)
1,6µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0180
Soup, thick (US CFR)
A0865
Soup (EUROFIR)
B1276
Tomato
C0140
Fruit, peel present, core, pit or seed present
E0109
Liquid, low viscosity
F0014
Fully heat-treated
G0014
Boiled
H0227
Flavoring, spice or herb added
H0259
Rehydrated
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: