Søk i matvaretabellen:

Kjøttpølse, med mindre fett

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Lam, storfe, svin, tilberedt » Pølser

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
66g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
790kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
190kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
14g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
6,7g 135
C12:0
(fatty acids)
0,0g 10
C14:0
(fatty acids)
0,0g 10
C16:0
(fatty acids)
0,0g 10
C18:0
(fatty acids)
0,0g 10
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
5,7g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 10
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 10
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,65g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0g 10
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 10
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 10
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 10
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 10
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 10
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 10
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 10
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 10
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,15g 73s
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,3g 74s
Kolesterol
(cholesterol)
40mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
6,4g 80
Stivelse
(starch, total)
4,4g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,10g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,10g 135
Protein
(protein, total)
11g 135
Salt
(salt)
1,1g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
6,5RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
6,0µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
6,0µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,18alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,060mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,15mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
1,9mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,010mg 135
Folat
(folate, total)
4,0µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,10µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
77mg 135
Jern
(iron, total)
1,3mg 135
Natrium
(sodium)
450mg 135
Kalium
(potassium)
66mg 135
Magnesium
(magnesium)
17mg 135
Sink
(zinc)
0,20mg 135
Selen
(selenium)
2,0µg 135
Kopper
(copper)
0,010mg 135
Fosfor
(phosphorus)
40mg 135
Jod
(iodine)
5,3µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0798
Sausage or similar meat product (EUROFIR)
B1161
Cattle
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0151
Solid
F0014
Fully heat-treated
G0001
Cooking method not known
H0146
Starch added
H0151
Spice or herb added
H0184
Milk added
H0324
Fat partially removed, 50% or more remaining
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
P0040
Reduced fat food

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73s
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 213: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2004-2005. Kjøttprodukter. Intern rapport.
74s
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 213: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2004-2005. Kjøttprodukter. Intern rapport.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: