Søk i matvaretabellen:

Sjokoladepudding, av pulver

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Dessert, iskrem og tilbehør

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
78g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
390kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
92kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
1,5g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,98g 135
C12:0
(fatty acids)
0,046g 136
C14:0
(fatty acids)
0,14g 136
C16:0
(fatty acids)
0,39g 136
C18:0
(fatty acids)
0,15g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,020g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,36g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,019g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,28g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,040g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
0,023g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0057g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0013g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0080g 135
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,027g 135
Kolesterol
(cholesterol)
4,0mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
17g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
12g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
12g 135
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 135
Protein
(protein, total)
3,0g 135
Salt
(salt)
0,10g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
14RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
13µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
11µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,080µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,020alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,050mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,14mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
0,10mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,040mg 135
Folat
(folate, total)
6,0µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,40µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
110mg 135
Jern
(iron, total)
0,0mg 135
Natrium
(sodium)
40mg 135
Kalium
(potassium)
150mg 135
Magnesium
(magnesium)
12mg 135
Sink
(zinc)
0,40mg 135
Selen
(selenium)
1,0µg 135
Kopper
(copper)
0,020mg 135
Fosfor
(phosphorus)
82mg 135
Jod
(iodine)
13µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0285
Custard or pudding (US CFR)
A0864
Dessert (EUROFIR)
B1201
Cow
C0235
Milk
E0151
Solid
F0014
Fully heat-treated
G0020
Simmered, poached or stewed
H0117
Flavoring or taste ingredient added
H0231
Chocolate or cocoa added
H0259
Rehydrated
H0749
White sugar added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: