Søk i matvaretabellen:

Sjokolade, Snickers

Alle matvarer » Sukker og søte produkter » Sjokolade og andre søtsaker

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
5,4g 450c
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
2100kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
500kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
28g 450c
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
9,2g 608
C12:0
(fatty acids)
0,10g 608
C14:0
(fatty acids)
0,20g 608
C16:0
(fatty acids)
4,6g 608
C18:0
(fatty acids)
3,2g 608
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,030g 608
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
16g 608
C16:1 sum
(fatty acids)
0,019g 608
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
15g 608
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
2,1g 608
C18:2n-6
(fatty acids)
2,0g 608
C18:3n-3
(fatty acids)
0,051g 608
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 608
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0085g 608
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 60a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 60a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 60a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,050g 608
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
2,0g 608
Kolesterol
(cholesterol)
4,0mg 608
Karbohydrat
(carbohydrate)
52g 80
Stivelse
(starch, total)
6,1g 450c
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
46g 450c
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 10
Kostfiber
(fibre, total dietary)
2,8g 450c
Protein
(protein, total)
7,5g 450c
Salt
(salt)
0,47g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 20
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
11RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
10µg 450c
Beta-karoten
(beta-carotene)
7,0µg 450c
Vitamin D
(vitamin D)
1,5µg 608
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
4,3alfa-TE 450c
Tiamin
(thiamin)
0,12mg 450c
Riboflavin
(riboflavin)
0,16mg 450c
Niacin
(niacin, preformed)
2,1mg 450c
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,040mg 450c
Folat
(folate, total)
11µg 450c
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 60a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 450c
Kalsium
(calcium)
100mg 450c
Jern
(iron, total)
1,9mg 450c
Natrium
(sodium)
190mg 450c
Kalium
(potassium)
390mg 450c
Magnesium
(magnesium)
80mg 450c
Sink
(zinc)
1,4mg 450c
Selen
(selenium)
6,0µg 450c
Kopper
(copper)
0,35mg 450c
Fosfor
(phosphorus)
210mg 450c
Jod
(iodine)
19µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0272
Cacao or chocolate product (US CFR)
A0839
Chocolate or chocolate product (EUROFIR)
B1012
Sugar-producing plant
C0210
Sucrose
E0147
Whole, shape achieved by forming
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0124
Peanut or peanut butter added
H0136
Sugar or sugar syrup added
H0229
Flavoring, spice or herb added, natural
H0231
Chocolate or cocoa added
H0263
Vegetable fat or oil added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0172
Plastic container
M0197
Bag, sack or pouch
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
450c
Public Health England og Institute of food research (2015). McCance and Widdowson`s The Composition of Foods, Seventh summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
608
Department of Health. Nutrient analysis of a range of processed foods with particular reference to trans fatty acids. Summary report. Department of Health, London, 2013. Nettversjon, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/167938/Summary_Report.pdf

Søk i matvaretabellen: