Søk i matvaretabellen:

Kjøttpølse, røkt/urøkt

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Lam, storfe, svin, tilberedt » Pølser

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
61g 137
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
870kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
210kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
16g 137
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
7,2g 137
C12:0
(fatty acids)
0,033g 137
C14:0
(fatty acids)
0,34g 137
C16:0
(fatty acids)
3,8g 137
C18:0
(fatty acids)
2,2g 137
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,080g 137
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
6,7g 137
C16:1 sum
(fatty acids)
0,43g 137
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
6,6g 137
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,4g 137
C18:2n-6
(fatty acids)
1,3g 137
C18:3n-3
(fatty acids)
0,14g 137
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 137
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0083g 137
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 137
C20:4n-6
(fatty acids)
0,074g 137
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0066g 137
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,032g 137
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 137
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,20g 137
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,4g 137
Kolesterol
(cholesterol)
31mg 137
Karbohydrat
(carbohydrate)
5,1g 80
Stivelse
(starch, total)
3,5g 137
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,20g 137
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,20g 137
Protein
(protein, total)
12g 137
Salt
(salt)
1,8g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
11RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
10µg 137
Beta-karoten
(beta-carotene)
9,0µg 137
Vitamin D
(vitamin D)
0,12µg 137
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,27alfa-TE 137
Tiamin
(thiamin)
0,11mg 137
Riboflavin
(riboflavin)
0,13mg 137
Niacin
(niacin, preformed)
2,5mg 137
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,090mg 137
Folat
(folate, total)
4,0µg 137
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,80µg 137
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 137
Kalsium
(calcium)
45mg 137
Jern
(iron, total)
0,90mg 137
Natrium
(sodium)
720mg 137
Kalium
(potassium)
200mg 137
Magnesium
(magnesium)
16mg 137
Sink
(zinc)
2,1mg 137
Selen
(selenium)
6,0µg 137
Kopper
(copper)
0,050mg 137
Fosfor
(phosphorus)
110mg 137
Jod
(iodine)
5,5µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0221
Sausage or luncheon meat (US CFR)
A0798
Sausage or similar meat product (EUROFIR)
B1161
Cattle
C0269
Skeletal meat part, without bone and skin, with separable fat
E0151
Solid
F0014
Fully heat-treated
G0014
Boiled
H0151
Spice or herb added
H0184
Milk added
H0191
Meat added
H0262
Animal fat or oil added
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
137
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: