Søk i matvaretabellen:

Pizza, kjøpt

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Pizza, pai, taco o.l.

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
50g 222b
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
920kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
220kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
8,1g 222b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
3,5g 222b
C12:0
(fatty acids)
0,13g 222b
C14:0
(fatty acids)
0,46g 222b
C16:0
(fatty acids)
1,8g 222b
C18:0
(fatty acids)
0,70g 222b
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 222b
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,4g 222b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,14g 222b
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,2g 222b
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,2g 222b
C18:2n-6
(fatty acids)
0,87g 222b
C18:3n-3
(fatty acids)
0,27g 222b
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,011g 222b
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 60a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 60a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 60a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,30g 222b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,88g 222b
Kolesterol
(cholesterol)
18mg 222b
Karbohydrat
(carbohydrate)
24g 80
Stivelse
(starch, total)
20g 222b
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
4,8g 222b
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 10
Kostfiber
(fibre, total dietary)
2,7g 222b
Protein
(protein, total)
11g 222b
Salt
(salt)
1,1g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 20
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
61RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
43µg 222b
Beta-karoten
(beta-carotene)
230µg 222b
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 20
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,2alfa-TE 222b
Tiamin
(thiamin)
0,13mg 222b
Riboflavin
(riboflavin)
0,10mg 222b
Niacin
(niacin, preformed)
1,1mg 222b
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,098mg 222b
Folat
(folate, total)
21µg 222b
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,46µg 222b
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
3,0mg 222b
Kalsium
(calcium)
170mg 222b
Jern
(iron, total)
0,75mg 222b
Natrium
(sodium)
450mg 222b
Kalium
(potassium)
200mg 222b
Magnesium
(magnesium)
23mg 222b
Sink
(zinc)
1,3mg 222b
Selen
(selenium)
4,0µg 222b
Kopper
(copper)
0,091mg 222b
Fosfor
(phosphorus)
180mg 222b
Jod
(iodine)
8,3µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0100
Pie, unsweetened, or pizza (US CFR)
A0822
Savoury cereal dish (EUROFIR)
B1312
Wheat
C0208
Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
E0151
Solid
F0001
Extent of heat treatment not known
G0005
Baked or roasted
H0143
Cheese added
H0191
Meat added
H0227
Flavoring, spice or herb added
J0136
Preserved by freezing
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
222b
Beregnet gjennomsnitt fra referanse 222a: Mattilsynet. Analyseprosjekt 2015-2016. Pizza. Publisert rapport (2016): "Næringsstoff- og tungmetallanalyser av pizza". http://www.matportalen.no/verktoy/tilsynsresultater/article44704.ece/BINARY/Rapport%202015:%20N%C3%A6ringsstoff%20og%20tungmetallanalyserer%20av%20frossen%20pizza
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: