Søk i matvaretabellen:

Pizza, Big One New York Grilled Steak

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Pizza, pai, taco o.l.

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
51g 222a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
850kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
200kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
5,3g 222a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
2,4g 222a
C12:0
(fatty acids)
0,10g 222a
C14:0
(fatty acids)
0,35g 222a
C16:0
(fatty acids)
1,2g 222a
C18:0
(fatty acids)
0,45g 222a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 222a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,5g 222a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,071g 222a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,3g 222a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,1g 222a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,76g 222a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,26g 222a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0060g 222a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 60a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 60a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 60a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,28g 222a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,77g 222a
Kolesterol
(cholesterol)
16mg 222a
Karbohydrat
(carbohydrate)
25g 80
Stivelse
(starch, total)
19g 222a
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
6,2g 222a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 10
Kostfiber
(fibre, total dietary)
2,8g 222a
Protein
(protein, total)
12g 222a
Salt
(salt)
0,78g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 20
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
65RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
48µg 222a
Beta-karoten
(beta-carotene)
200µg 222a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 20
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,3alfa-TE 222a
Tiamin
(thiamin)
0,14mg 222a
Riboflavin
(riboflavin)
0,10mg 222a
Niacin
(niacin, preformed)
1,3mg 222a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,13mg 222a
Folat
(folate, total)
21µg 222a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,61µg 222a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
7,7mg 222a
Kalsium
(calcium)
160mg 222a
Jern
(iron, total)
0,80mg 222a
Natrium
(sodium)
310mg 222a
Kalium
(potassium)
210mg 222a
Magnesium
(magnesium)
24mg 222a
Sink
(zinc)
1,4mg 222a
Selen
(selenium)
3,6µg 222a
Kopper
(copper)
0,094mg 222a
Fosfor
(phosphorus)
180mg 222a
Jod
(iodine)
7,2µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0100
Pie, unsweetened, or pizza (US CFR)
A0822
Savoury cereal dish (EUROFIR)
B1312
Wheat
C0208
Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
E0151
Solid
F0001
Extent of heat treatment not known
G0005
Baked or roasted
H0143
Cheese added
H0191
Meat added
H0227
Flavoring, spice or herb added
H0350
Tomato added
J0136
Preserved by freezing
M0159
Paperboard or paper container
M0172
Plastic container
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
222a
Mattilsynet. Analyseprosjekt 2015-2016. Pizza. Publisert rapport (2016): "Næringsstoff- og tungmetallanalyser av pizza". http://www.matportalen.no/verktoy/tilsynsresultater/article44704.ece/BINARY/Rapport%202015:%20N%C3%A6ringsstoff%20og%20tungmetallanalyserer%20av%20frossen%20pizza
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: