Søk i matvaretabellen:

Rømmedressing, med urter

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Fløte, rømme, fløteerstatning

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
80g 100
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
560kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
140kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
12g 100
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
7,3g 100
C12:0
(fatty acids)
0,33g 136
C14:0
(fatty acids)
1,0g 136
C16:0
(fatty acids)
2,8g 136
C18:0
(fatty acids)
1,1g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,48g 100
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,2g 100
C16:1 sum
(fatty acids)
0,14g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,2g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,21g 100
C18:2n-6
(fatty acids)
0,57g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
0,20g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0065g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0026g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0087g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0047g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0063g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,23g 136
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,59g 136
Kolesterol
(cholesterol)
36mg 100
Karbohydrat
(carbohydrate)
4,7g 100
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
4,7g 100
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 100
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
2,8g 100
Salt
(salt)
0,77g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
140RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
130µg 100
Beta-karoten
(beta-carotene)
130µg 100
Vitamin D
(vitamin D)
0,20µg 100
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,27alfa-TE 100
Tiamin
(thiamin)
0,040mg 100
Riboflavin
(riboflavin)
0,13mg 20
Niacin
(niacin, preformed)
0,10mg 100
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,020mg 20
Folat
(folate, total)
10µg 100
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,20µg 100
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 100
Kalsium
(calcium)
110mg 100
Jern
(iron, total)
0,0mg 100
Natrium
(sodium)
310mg 100
Kalium
(potassium)
160mg 100
Magnesium
(magnesium)
95mg 100
Sink
(zinc)
0,30mg 100
Selen
(selenium)
1,0µg 100
Kopper
(copper)
0,0mg 60a
Fosfor
(phosphorus)
78mg 100
Jod
(iodine)
9,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0276
Dressing for food (US CFR)
A0853
Spice, condiment or other ingredient (EUROFIR)
B1201
Cow
C0160
Light cream
E0102
Liquid, high viscosity
F0018
Partially heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0151
Spice or herb added
H0306
Homogenized or emulsified
J0131
Preserved by chilling
J0135
Pasteurized by heat
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
100
Data levert av industrien 1992-2000, uspesifisert grunnlag.
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: