Søk i matvaretabellen:

Kjøttdeig, svin, stekt uten fett

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Diverse kjøttprodukter » Diverse kjøtt, farse, innmat, tilberedt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
60g 134
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
850kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
200kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
9,7g 134
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
3,2g 134
C12:0
(fatty acids)
0,014g 318
C14:0
(fatty acids)
0,14g 318
C16:0
(fatty acids)
2,0g 318
C18:0
(fatty acids)
1,0g 318
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 134
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,1g 134
C16:1 sum
(fatty acids)
0,27g 318
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,8g 318
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,4g 134
C18:2n-6
(fatty acids)
1,1g 318
C18:3n-3
(fatty acids)
0,096g 318
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 318
C20:3n-6
(fatty acids)
0,014g 318
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 318
C20:4n-6
(fatty acids)
0,096g 318
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 318
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,027g 318
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,014g 318
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,14g 73n
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,2g 74n
Kolesterol
(cholesterol)
60mg 134
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 134
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 134
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
29g 134
Salt
(salt)
0,21g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
5,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
5,0µg 134
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 134
Vitamin D
(vitamin D)
0,27µg 134
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,1alfa-TE 134
Tiamin
(thiamin)
0,82mg 134
Riboflavin
(riboflavin)
0,23mg 134
Niacin
(niacin, preformed)
7,9mg 134
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,82mg 134
Folat
(folate, total)
1,0µg 134
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,70µg 134
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
7,0mg 134
Jern
(iron, total)
1,6mg 134
Natrium
(sodium)
85mg 134
Kalium
(potassium)
510mg 134
Magnesium
(magnesium)
32mg 134
Sink
(zinc)
3,7mg 134
Selen
(selenium)
10µg 134
Kopper
(copper)
0,11mg 134
Fosfor
(phosphorus)
270mg 134
Jod
(iodine)
0,20µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0794
Red meat (EUROFIR)
B1136
Swine
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0144
Semisolid
F0014
Fully heat-treated
G0006
Broiled or grilled
H0001
Treatment applied not known
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73n
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 318: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
74n
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 318: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
134
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2014).
318
Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: