Søk i matvaretabellen:

Karamell, med sjokoladetrekk

Alle matvarer » Sukker og søte produkter » Sjokolade og andre søtsaker

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
4,8g 450c
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1900kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
450kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
24g 450c
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
14g 450c
C12:0
(fatty acids)
0,28g 215
C14:0
(fatty acids)
0,95g 215
C16:0
(fatty acids)
6,5g 215
C18:0
(fatty acids)
5,4g 215
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,10g 450c
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
7,5g 450c
C16:1 sum
(fatty acids)
0,024g 215
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,1g 215
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,1g 450c
C18:2n-6
(fatty acids)
0,24g 215
C18:3n-3
(fatty acids)
0,030g 215
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 215
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 215
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 215
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 215
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 215
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 215
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 215
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,030g 73l
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,24g 74l
Kolesterol
(cholesterol)
13mg 450c
Karbohydrat
(carbohydrate)
56g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 60a
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
56g 450c
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
49g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,70g 450c
Protein
(protein, total)
4,2g 450c
Salt
(salt)
0,40g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
91RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
90µg 450c
Beta-karoten
(beta-carotene)
15µg 450c
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 60a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,5alfa-TE 450c
Tiamin
(thiamin)
0,020mg 450c
Riboflavin
(riboflavin)
0,30mg 450c
Niacin
(niacin, preformed)
0,20mg 450c
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 60a
Folat
(folate, total)
4,0µg 450c
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 60a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 450c
Kalsium
(calcium)
150mg 450c
Jern
(iron, total)
1,3mg 450c
Natrium
(sodium)
160mg 450c
Kalium
(potassium)
300mg 450c
Magnesium
(magnesium)
37mg 450c
Sink
(zinc)
0,80mg 450c
Selen
(selenium)
2,0µg 450c
Kopper
(copper)
0,17mg 450c
Fosfor
(phosphorus)
160mg 450c
Jod
(iodine)
19µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0173
Caramel candy (US CFR)
A0839
Chocolate or chocolate product (EUROFIR)
B1012
Sugar-producing plant
C0108
Sugar
E0147
Whole, shape achieved by forming
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0117
Flavoring or taste ingredient added
H0231
Chocolate or cocoa added
H0280
Sugar syrup or sugar syrup solids added
H0296
Cream added
H0355
Chocolate coated or covered
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73l
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 215: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2007-2008. Transfett. Publisert rapport (2013); «Transfettsyrer i importerte oljer, vegetabilsk fett, kavring, kjeks og tillagede produkter». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article29996.ece/BINARY/Analyser+av+transfettsyrer+i+importerte+oljer%2C+kavring%2C+kjeks+og+tillagede+produkter
74l
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 215: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2007-2008. Transfett. Publisert rapport (2013); «Transfettsyrer i importerte oljer, vegetabilsk fett, kavring, kjeks og tillagede produkter». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article29996.ece/BINARY/Analyser+av+transfettsyrer+i+importerte+oljer%2C+kavring%2C+kjeks+og+tillagede+produkter
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
215
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2007-2008. Transfett. Publisert rapport (2013); «Transfettsyrer i importerte oljer, vegetabilsk fett, kavring, kjeks og tillagede produkter». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article29996.ece/BINARY/Analyser+av+transfettsyrer+i+importerte+oljer%2C+kavring%2C+kjeks+og+tillagede+produkter
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
450c
Public Health England og Institute of food research (2015). McCance and Widdowson`s The Composition of Foods, Seventh summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.

Søk i matvaretabellen: